ثبت سفارش

 • ورود به  فروشگاه با نام كاربري

 • جستجوي كالا در  فروشگاه

 • اضافه كردن كالا به سبد خريد

 • انتخاب گزينه‌ي «سبد خريد» براي مشاهده‌، ويرايش و يا تمكيل خريد

 • انتخاب گزينه‌ي «تاييد» در صورت مورد پذيرش بودن كالاي اضافه شده به سبد

 • انتخاب گزينه‌ي «برو به سبد خريد» درصورت تمايل به ويرايش (حذف، يا تغيير تعداد) 

 • انتخاب گزينه‌ي «ادامه‌ي خريد» درصورت تمايل به اضافه كردن كالاي جديد به ليست

 • درصورت تمايل به تغيير تعداد، و یا حذف از سبد خرید می توانید  لیست خود رابروزرسانی نمایید 

 • در صورتی که کد تخفیف و یا کارت هدیه دارید، میتوانید در قسمت مربوطه کد را وارد و ثبت نمایید تا اعمال گردد

 • پس از اتمام به‌روزرساني سبد خريد، انتخاب گزينه‌ي تاييد به منظور تكميل پروسه‌ي خريد.

 • درصورت كامل نبودن اطلاعات، (عدم ثبت آدرس) به منظور ارسال كالا مي‌بايد در ابتدا اطلاعات تكميلي در قسمت مربوطه وارد شود.

 • تكميل تمامي اطلاعات ستاره‌دار الزامي است.

 • درصورت صحيح نبودن كد پستي، ارسال بسته با تاخير همراه خواهد بود.

 • انتخاب يكي از روش‌هاي ارسال

 • انتخاب يكي از درگاه‌هاي بانكي به منظور پرداخت

 • تكميل مراحل خريد با انتخاب گزينه‌ي «اطلاعات سفارش و شرايط خريد را قبول دارم»

 • انتخاب گزينه‌ي ويرايش در روش پرداخت، در صورت تمايل به تغيير درگاه

 • انتخاب گزينه‌ي ويرايش در روش ارسال، در صورت تمايل به تغيير روش ارسال

 • درج توضيحات و ملاحظات در قسمت مربوطه در صورت تمايل به عنوان نمونه تعيين محدوده‌ي زماني ساعت تحويل در روش ارسال با پيك

 • انتخاب گزينه‌ي «تاييد» به منظور پرداخت هزينه‌ي خريد

 • درج اطلاعات كارت بانكي و تكميل پروسه‌ي خريد

 • دريافت فاكتور خريد از طريق آدرس اي‌ميل ثبت شده

توجه: دريافت فاكتور به منزله‌ي تاييد خريد شماست، چنان‌چه به هر دليل فاكتور به دست‌تان نرسد خريد شما در سايت ثبت نشده است.