فيلتر‌ها

توليدكنندهبازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

اسطوره شناسي

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
الهه‌ها (اسرار الوهيت زنانه)
 • 115,000 تومان
 • با تخفیف: 115,000 تومان
رساله‌اي در باب اسطوره‌كاوي
 • همراه با تخفيف
 • 18,000 تومان
 • با تخفیف: 13,500 تومان
قدرت اسطوره (گفتگو با بيل مويرز)
 • 167,000 تومان
 • با تخفیف: 167,000 تومان
شناخت اساطير ايران
 • 43,000 تومان
 • با تخفیف: 43,000 تومان

الهه‌ها (اسرار الوهيت زنانه)

 • 115,000 تومان

بسياري از مشكلاتي كه زنان امروز با آن‌ها مواجه‌اند از اين واقعيت ناشي مي‌شود كه آن‌ها در جهان وارد عرصه‌اي از عمل مي‌شوند كه پيش از اين به مردان تعلق داشته و براي آن‌ها الگوي اسطوره‌شناختي مونث وجود ندارد. در نتيجه، زن خود را در مناسبتي رقابتي با مردان مي‌بيند و در اين راه ممكن است رنگ و بوي طبيعت خود را وانهد. او براي خودش چيزي است و رابطه اين چيزي با جنس مذكر همواره (به مدت حدود 4 ميليون سال) نه رقابت روياروي بلكه همكاري در آزمون مشترك استمرار زندگي و حمايت از آن بوده است.

رساله‌اي در باب اسطوره‌كاوي

 • 18,000 تومان

اسطوره‌كاوي به عنوان يك روش اساسا در پي تبيين آثار ادبي و هنري به شكلي است كه مخاطب عام و خاص به فهم كنه اين آثار نايل آمده و از اين راه به برقراري رابطه مذكور هم توانا گردند. اين مهم در حكم يك روش تحقيق كيفي، در سه مرحله كه با مساحمت فعلا مي‌توان تحليل متني، بينامتني و فرامتني خواندشان، طبقه طبقه از اثر هنري لايه‌برداري كرده و به سمت جان آن سوق مي‌گيرد و...

قدرت اسطوره (گفتگو با بيل مويرز)

 • 167,000 تومان

جوزف كمبل (1987 ـ 1904)، از برجسته‌ترين مراجع جهاني در زمينه اسطوره‌شناسي، پژوهنده‌اي توانا، مشاهده‌گيري تيزبين، نويسنده و آموزگاري نامي بود كه در سطح جهان تاثيري گسترده و ژرف گذارد. براي او، اسطوره «آواز كائنات و موسيقي افلاك» بود. اين گفتگوي بلند كه روايتي از آن از يكي از شبكه‌هاي تلويزيوني آمريكا پخش شد، و مي‌توان آن را جمع‌بندي پژوهش‌ها و مشاهده‌ها و انديشه‌هاي كمبل شمرد پهنه‌اي وسيع را درمي‌نوردد و به معني دقيق كلمه، از هر دري سخن مي‌گويد. تمامي ميراث اساطيري بشريت را، از دورترين زمان‌ها و ناشناخته‌ترين اقوام تا اسطوره‌هايي كه امروز سينما خلق كرده است به يكباره در برابر ديدگان خواننده قرار مي‌دهد، منظره‌اي پر از جلوه‌هاي گوناگون كه در عين حال سرشار از همانندي‌ها و قرابت‌هاي چشمگير و تفكرانگيز است.

شناخت اساطير ايران

 • 43,000 تومان

در اين كتاب، نويسنده با استفاده از منابع هند باستان و استناد به منابع ايراني مانند اوستا، متن‌هاي پهلوي و شاهنامة فردوسي، متون تاريخي دوران اسلامي و آداب و رسوم بازمانده و نيز مطالعات ايران‌شناسان، طرحي تاريخي عرضه مي‌كند كه طي آن نكاتي دربارة آغاز آفرينش، خدايان باستاني و خدايان تحول يافته ادوار بعدي و قهرمانان تاريخي اسطوره‌اي مطرح مي‌شود. بخشي از كتاب مربوط به اساطير ويژة زرتشتي و اسطوره‌هاي زرواني، ميترايي (مهري) است. در اين اثر همچنين، رابطه اسطوره با پيامبر، تاريخ، سلاطين، مناسك و ايمان ارزيابي شده است.

صفحه‌ی 1