دسته‌بندی‌ها

فیلترها

توليد كننده
بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

داستاني

مرتب سازی
تعداد تصاویر
 • 70,000 تومان

فصل‌نامه ناداستان 12 (خانواده)

 • 85,000 تومان

در اين شماره مي‌خوانيم: روايت‌هاي مستند: گوشه كوچك روشن/ ميدان ثريا كوچه هدايت/ نقطه كانوني/ ضدخانواده/ تئوري نسبيت روايت‌هاي زندگي: دل ديگري/ دامان دورادور مادرم/ پاييزكي و بهاري/ همه چيز بجز مادرم/ نگهبان برادرم روايت‌هاي كهن: جلاي احزان/ دختر كاخ‌نشين/ در ميان دو ببر و.....

گفتمان حكايت (جستاري در تبيين روش)

 • 95,000 تومان

نظريات ژرار ژنت در حوزه روايت‌شناسي، تا به امروز تنها از طريق ترجمه‌هاي پراكنده، گاه نادرست از زبان انگليسي، در دسترس پژوهشگران ايراني قرار گرفته است. درك روايت‌شناسي، مستلزم تمييز ميان سه شاكله اساسي است: داستان، حكايت، روايت. داستان متشكل است از سلسله‌اي رخداد يا كنش كه شخصي به نام راوي نقلش مي‌كند؛ حاصل كار، هماني است كه بدان حكايت مي‌گوييم. به ديگر سخن، روايت يعني شيوه تعريف داستان. ژرار ژنت در اين كتاب، افزون بر ارايه تعريفي دقيق از مفاهيم اصلي روايت‌شناسي و تبيين ساختارهاي آن (انواع راوي، انواع روايت، انواع توصيف، انوع زمان)، تحليلي موشكافانه از رمان مارسل پروست، در جستجوي زمان از دست‌رفته عرضه مي‌كند تا گواهي باشد دال بر كارآمدي نقد روايت‌شناختي در تحليل داستان، همچنين درك روايت‌هاي پيچيده.

كتاب كوچك (جستارهايي درباره نوشتن)

 • 40,000 تومان

كتاب كوچك، مشتمل بر چند جستار كوتاه در باب داستان است كه بر محور يك پرسش اوليه به چگونگي شكل‌گيري داستان‌ها، شيوه معنابخشي آن‌ها به جهان و در نهايت نسبت‌شان با زندگي روزمره مي‌پردازند. كتاب در دو بخش تنظيم شده است: بخش اول به شكل «داستان» و معناي آن مي‌پردازد و بر همين اساس مطالبي كه در اين بخش آمده حول ساختار داستان، عناصر داستان و بررسي مجزاي هر يك از اجزا و عناصر ساختاري است. بخش دوم، كوششي براي فهم «داستان» و درك جايگاه آن در زندگي روزمره است. بنابراين، جستارهايي كه در بخش دوم آمده به ماهيت داستان و نقش آن‌ها در شناخت هر چه بيشتر ما از خود و جهان پيرامون‌مان مي‌پردازند. هر يك از جستارها با انتخاب يك موضوع مشخص و با تمركز بر آن موضوع به نگارش در آمده است؛ و همچنين كوشيده شد تا در تحليل مباحث مصداق‌هايي از داستان‌هاي معاصر براي درك بهتر آن‌ها آورده شود. هدف غايي اين «كتاب كوچك»، تنها شناخت داستان ايراني نيست؛ بلكه در دايره بضاعت اندك مولف، كوششي براي فهم نقش و جايگاه داستان در زندگي انسان معاصر ايراني و درك نسبت آن با نظريه‌هاي غربي است.

ماهنامه فيلم امروز شماره 3

 • 50,000 تومان

در اين شماره مي‌خوانيم: رويداد: كوچ اجباري (از سينما به پلتفرم)/ ميدان دشوارتر پيش‌رو (آفت‌هاي سينماي هنري در دوران پس از كرونا) درگذشتگان: تابلوي غم‌انگيز (محمد برسوزيان)/ رييس اداره گرگ‌يابي (به ياد محسن قاضي مرادي) نقد فيلم: خانه‌اي روي آب (آبجي)/ نيمه پر يا نيمه خالي؟ كدام يك؟ (لاله) گفت‌وگو: فساد و ترديد (گفتگو با محمود حسيني‌زاد، نويسنده رمان «بيست زخم كاري») و.....

فصل‌نامه ناداستان 11 (اعتياد)

 • 85,000 تومان

در اين شماره مي‌خوانيم: روايت‌هاي مستند: اعتياد دونفره/ تولدهاي دوباره (يك گفتگو)/ ايمان بياوريم به آغاز فصل بعد/ اهل غرق/ مخدر محبوب دوران كلم‌برگ/ جان به لب روايت‌هاي زندگي: دم دادن/ معتاد چهل ساله/ من متهم ،تو متهم، همه شهر متهم/ هنر مردن/ هتل فراموشي روايت‌هاي كهن: تركيب مكيف (گزارش جهانگرد فرانسوي از وضعيت دخانيات در ايران صفوي)/ قانون و ترياك (نمونه‌هايي از قوانين وضع‌شده براي محدود كردن تجارت و مصرف ترياك)/ جناب افيون (روايت ادوارد براون بريتانيايي از اعتيادش به ترياك در ايران) و.....

آن‌چه ادبيات مي‌نامندش (خواندن انديشيدن نوشتن)

 • 65,000 تومان

اين كتاب با نسبت دادن ادبيات به موضوعاتي هم‌چون خواب و رويا، سياست، زندگي، مرگ، امر معمول و نامعمول، برآن است تا دليل و چگونگي مبحثي هيجان‌انگيز و ارزشمند هم‌چون ادبيات را برجسته كند. بنت و رويل، با طبعي لطيف، عشق حياتي به ادبيات را به چيستي و چگونگي كاركرد متوني ادبي و نيز پرسش‌ها و ديدگاه‌هاي برخاسته از آن پيوند مي‌زنند.

تره‌بار (مجله حوالي) دوماهنامه شماره 8

 • 40,000 تومان

تره‌بار (مجله حوالي) دوماهنامه شماره 8

مامان و معني زندگي (داستان‌هاي روان درماني) گالينگور

 • 85,000 تومان

دكتر اروين يالوم استاد روانپزشكي دانشگاه استنفورد و نويسنده‌ درسنامه‌هاي معتبري چون روان‌درماني اگزيستانسيال و رمان‌هايي نظير وقتي نيچه گريست، در اين شش داستان مسحور كننده و برگرفته از تجربه باليني‌اش، با رهنمود ساختن بيماران- و خويش- به سوي تحول، بار ديگر ثابت مي‌كند كاشف بي محاباي روان آدمي است. مامان و معني زندگي با نگاهي گذرا، به غايب ارزشمند و كم‌ و بيش ممنوع به درون قلب و ذهن درمانگر، توانايي‌هاي منحصربه‌فرد، هر رابطه‌ انساني را روشن مي‌سازد.

گذرگاه دانايي

 • 70,000 تومان

او گفت:" يوژني ديگر نيرويي ندارد. "استاد گفت:" نيروها بوجود نمي‌آيند تنها نيرويي به نيروي ديگر تبديل مي‌شود" كلارا پرسيد." آيا ديگر او را نخواهم ديد؟" اوگفت: نه"" در زندگي پس از مرگ چطور؟" او گفت:" چندين جهان وجود دارد اما فقط يك زندگي وجود دارد.

فصل‌نامه ناداستان مثبت 2

 • 90,000 تومان

در اين شماره مي‌خوانيم: طعم احساس / كدي دليستريتي، محبوبه خلوتي. قصه آشپزها / نهال محذوف. دستپخت وحشي / حسين مهكام. چندر / هاجر رزم‌پا. حرف‌هاي سر شام / فيليپ لوپيت، محمدرضا فرزاد. ...

در شناخت مثنوي معنوي (شناسنامه ساختار سبك محتوا پژوهش‌ها و نسخه‌ها)

 • 140,000 تومان

مقصود از اين نوشته‌ معرفي جامع و موجزي از كتاب مثنوي معنوي است در شش فصل، با نظر به مطالب تاريخي، ساختاري و محتوايي، و با ذكر مهمترين شروح و پژوهش‌ها و نسخه‌هاي خطي و چاپي موجود از آن.اين كتاب در برنامه‌ي تلويزيوني كتاب‌باز معرفي شده است.

ادبيات جهان چيست

 • 38,000 تومان

... صبح روز بعد از مرگ گوته، ميل شديدي در من چنگ انداخته بود كه بار ديگر در جسم خاكي‌اش نظر كنم. خدمتكار وفادارش، فريدريش، در اتاقي را كه پيكر او قرار داشت برايم باز كرد. به پشت دراز كشيده بود، انگار خواب بود؛ آرامش و اطمينان عجيبي بر چهره نجيب و آسماني‌اش حاكم بود. ابروانش او را غرق در انديشه نشان مي‌داد. دلم مي‌خواست طره‌اي از گيسوانش را به يادگار برچينم؛ اما وقار و متانت‌اش اجازه چنين جسارتي را به من نداد. بدنش برهنه بود،‌ آن را تنها در پارچه سفيدي پوشانده و در اطرافش تكه‌هاي يخ نهاده بودند،‌ تا جسد را تا حد امكان تازه نگه دارد. فردريش پارچه سفيد را كنار زد، و من با ديدن جسم پاكش دچار حيرت شدم. سينه‌اي قدرتمند، فراخ،‌ و ستبر؛ دست و پايي كشيده و بلند، و تا حدي عضلاني؛ پاهايي استوار، و به غايت شكيل؛ در هيچ جاي بدنش نشاني از آماس، تكيدگي، و زخم نبود - پنداري در آفرينش او خطايي بر قلم صنع نرفته است. انساني كامل و سخت زيبا در برابر چشمانم بود؛ زيبايي ظاهري‌اش سبب شد كه براي لحظاتي فراموش كنم كه روح ناميرا اين جسم خاكي را ترك كرده است. دستم را روي قلب‌اش گذاشتم - سكوت محض بود - برگشتم، بغض خفته‌ام ناگاه تركيد...

1  2  3  4  5  صفحه‌ی 1