فیلترها

توليد كننده


بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

اسطوره شناسي

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 490,000 تومان
  • 17,000 تومان

مهابهارات (حماسه ملي و اساطيري هند)

  • 80,000 تومان

مهابهارات حماسه‌اي هندي است كه اصل سانسكريت آن احتمالا بزرگ‌ترين اثري است كه تاكنون سروده شده. اين اثر، با حماسه‌ بزرگ دومي به نام رامايانا، دربردارنده‌ي جوهر ميراث فرهنگي هند است. مهابهارات سرگذشت ستيز سلسله‌هاست، نبرد ميان قوم باستاني كورو و خاندان نوپاي پانداوا كه اعمال جنگاوران را هم در بافت قهرماني و هم در بافت اخلاقي به تصوير مي‌كشد. آن‌جا كه قهرمانان داستان براي پيروزي از دروغ و خيانت دريغ نمي‌كنند. مهابهارات روايت حسادت و خيانت است و خودكامگي، عاشقي، نبرد، و جادوي ايزدان اساطيري هندو و بيانگر تقابل ميان زور و خرد.

اسطوره‌ها و افسانه‌هاي شرق (ميان‌رودان مصر ايران هند چين و ژاپن)

  • 115,000 تومان

گفته‌اند كه اسطوره پاسخي است به پرسش‌هاي بي‌پايان بشري كه مي‌خواسته جهان را بشناسد. امروز نيز كه براي بسياري از آن پرسش‌ها پاسخي نيافته‌ايم، هنوز اسطوره‌ها، اين جلوه‌هاي بي‌مانند تخيل، جذاب‌اند و خواندني و بيش از آن فرهنگ‌ساز، چندان كه شايد هرگز نتوان روزي را تصور كرد كه اسطوره از زندگي انسان رخت بسته باشد. در ميان اسطوره‌هاي جهان، آن‌ها كه شرقي‌اند در نزد خواننده ايراني آشناتر و به فرهنگ ما مربوط‌ترند. كتاب اسطوره‌ها و افسانه‌هاي شرق مجموعه‌اي است شامل اسطوره‌هاي مصر، ميان‌رودان (بين‌النهرين)، ايران، هند، چين، ژاپن، و آسياي جنوب شرقي. اين مجموعه خواندني با نظمي الفبايي در سه بخش گردآمده و براي هر يك از اسطوره‌ها توضيحي موجز و گويا و سودمند بيان شده است. اين كتاب گنجينه‌اي است هم براي پژوهشگران عرصه فرهنگ و هم براي خواننده عادي كه هر روز مي‌تواند آن را در دست بگيرد و با يكي از اين اسطوره‌ها و خويشاوندان آن آشنا شود.

The Iliad and The Odyssey

  • 490,000 تومان

The Iliad & The Odyssey - Barnes and Nobles 2013 leatherbound edition. The book is in pristine condition. It is virtually brand new but since I am not a licensed book dealer cannot sell it as new. I've taken several pictures to show its condition but more can be provided upon request.

گيل‌گمش

  • 17,000 تومان

جرم عظيم بدون شكلي كه با گياه و علف پوشيده شده و در هيج جايي آثار دست انساني را نشان نمي‌دهد. مگر آن جاها كه باران زمستان، دره‌هايي بريده و شسته و بدين تربيت محتويات آن را آشكار كرده. در ميان عرب‌ها اين افسانه شايع بود، كه در اين ويرانه‌ها، اشكال عجيب و غريبي از سنگ سياه وجود دارد.

رساله‌اي در باب اسطوره‌كاوي

  • 18,000 تومان

اسطوره‌كاوي به عنوان يك روش اساسا در پي تبيين آثار ادبي و هنري به شكلي است كه مخاطب عام و خاص به فهم كنه اين آثار نايل آمده و از اين راه به برقراري رابطه مذكور هم توانا گردند. اين مهم در حكم يك روش تحقيق كيفي، در سه مرحله كه با مساحمت فعلا مي‌توان تحليل متني، بينامتني و فرامتني خواندشان، طبقه طبقه از اثر هنري لايه‌برداري كرده و به سمت جان آن سوق مي‌گيرد و...

قدرت اسطوره (گفتگو با بيل مويرز)

  • 79,500 تومان

جوزف كمبل (1987 ـ 1904)، از برجسته‌ترين مراجع جهاني در زمينه اسطوره‌شناسي، پژوهنده‌اي توانا، مشاهده‌گيري تيزبين، نويسنده و آموزگاري نامي بود كه در سطح جهان تاثيري گسترده و ژرف گذارد. براي او، اسطوره «آواز كائنات و موسيقي افلاك» بود. اين گفتگوي بلند كه روايتي از آن از يكي از شبكه‌هاي تلويزيوني آمريكا پخش شد، و مي‌توان آن را جمع‌بندي پژوهش‌ها و مشاهده‌ها و انديشه‌هاي كمبل شمرد پهنه‌اي وسيع را درمي‌نوردد و به معني دقيق كلمه، از هر دري سخن مي‌گويد. تمامي ميراث اساطيري بشريت را، از دورترين زمان‌ها و ناشناخته‌ترين اقوام تا اسطوره‌هايي كه امروز سينما خلق كرده است به يكباره در برابر ديدگان خواننده قرار مي‌دهد، منظره‌اي پر از جلوه‌هاي گوناگون كه در عين حال سرشار از همانندي‌ها و قرابت‌هاي چشمگير و تفكرانگيز است.

امپراتوري نشانه‌ها

  • 68,000 تومان

چرا ژاپن؟ زيرا ژاپن كشور نوشتار است: از ميان تمام سرزمين‌هايي كه من شناخته‌ام، ژاپن تنها جايي بوده است كه تاثير نشانه‌ها بيشترين نزديكي را با باورها و روياهايم داشته است، يا شايد بهتر باشد بگويم نشانه‌ها در دورترين نقطه از همه چيزهايي كه مي‌خواسته‌ام به مثابه بخشي از نشانه‌سالاري غربي طردشان كنم. نشانه ژاپني قدرتمند است: به صورت تحسين برانگيزي نظم و ترتيب دارد و خود را به نمايش مي‌گذارد، بي‌آنكه هرگز نه به طبيعت بدل گردد و نه به عقلانيت. نشانه ژاپني تهي است: معنايش گريزان است، در عمق قالب‌هايش نه اثري از خدا هست، نه از حقيقت و اخلاق؛ و اين قالب‌ها بي‌آنكه جبراني در كار باشد سلطه دارند. نشانه ژاپني، بيش از هر چيزي كيفيتي عالي دارد، نجابتي در بروز خويشتن، افسوني شهواني كه بر همه چيز مي‌نشاندش و ما عموما آن را به بي‌معنايي و ابتذال خويش مي‌رانيم. از اين رو جايگاه نشانه را در اينجا نبايد در ميان نهادها جست: اينجا نه صحبتي از هنر در ميان است، نه از فلكلور، نه حتي از «تمدن» (ما ژاپن فئودال را در برابر ژاپن فناورانه نمي‌نشانيم)؛ در اينجا سخن ما تنها از شهر است، از مغازه‌ها، از تئاتر، از ادب، از باغ‌ها، از خشونت، سخن ما تنها از چند حركت و چند اداست، از چند غذا، از چند شعر؛ سخن ما از چشمان است و از قلم‌موهايي كه همه اينها را به نوشتار درمي‌آورند بي‌آنكه آن‌ها را نقاشي كنند.

شناخت اساطير ايران

  • 43,000 تومان

در اين كتاب، نويسنده با استفاده از منابع هند باستان و استناد به منابع ايراني مانند اوستا، متن‌هاي پهلوي و شاهنامة فردوسي، متون تاريخي دوران اسلامي و آداب و رسوم بازمانده و نيز مطالعات ايران‌شناسان، طرحي تاريخي عرضه مي‌كند كه طي آن نكاتي دربارة آغاز آفرينش، خدايان باستاني و خدايان تحول يافته ادوار بعدي و قهرمانان تاريخي اسطوره‌اي مطرح مي‌شود. بخشي از كتاب مربوط به اساطير ويژة زرتشتي و اسطوره‌هاي زرواني، ميترايي (مهري) است. در اين اثر همچنين، رابطه اسطوره با پيامبر، تاريخ، سلاطين، مناسك و ايمان ارزيابي شده است.

صفحه‌ی 1