فيلتر‌ها

توليدكننده
بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ايراني

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
هيچ روي ديگر ما بود (مجموعه شعر)
 • 45,000 تومان
 • با تخفیف: 45,000 تومان
معارضه (مجموعه شعر)
 • 55,000 تومان
 • با تخفیف: 55,000 تومان
آواي زمفير (مجموعه شعر)
 • 45,000 تومان
 • با تخفیف: 45,000 تومان
گزينه اشعار سياوش كسرايي
 • 120,000 تومان
 • با تخفیف: 120,000 تومان
گزينه اشعار طنزآميز عمران صلاحي
 • 110,000 تومان
 • با تخفیف: 110,000 تومان
گزينه اشعار گروس عبدالملكيان
 • 110,000 تومان
 • با تخفیف: 110,000 تومان
گزينه اشعار محمدتقي شمس لنگرودي
 • 110,000 تومان
 • با تخفیف: 110,000 تومان
در اين شعر برف مي‌بارد (گزيده اشعار شيركو بي‌كس) مجموعه شعر
لهجه آوريل در دست‌نوشته‌هاي اميلي (مجموعه شعر)
دارتان
 • 25,000 تومان
 • با تخفیف: 25,000 تومان
در غبار برف 2 (2 جلدي) گالينگور
 • 247,500 تومان
 • با تخفیف: 247,500 تومان
در غبار برف 1 (2 جلدي) گالينگور
 • 247,500 تومان
 • با تخفیف: 247,500 تومان

هيچ روي ديگر ما بود (مجموعه شعر)

 • 45,000 تومان

آيا بيشتر از ماهي به آب ماه به آسمان مي‌شد آغشته باشم به تو؟

معارضه (مجموعه شعر)

 • 55,000 تومان

ساقه سست سرت را بشكن و بشنو از صدا و صورتت زنان زيادي برخاسته‌اند به وزيدن. تو منوط به چهل‌سالگي‌ات بودي كه باد را بردارد و با طره‌هاي تنيده به الياف هوا لاي حركاتش بگردد پي دستي و واكنده گره از مصائب گيسو

آواي زمفير (مجموعه شعر)

 • 45,000 تومان

من از هر طبل بد آهنگ مي‌ترسم من از كوس و غريو جنگ مي‌ترسم من از هر نعره سرهنگ مي‌ترسم من حتي از صداي تيشه فرهاد هم بر سنگ مي‌ترسم

گزينه اشعار سياوش كسرايي

 • 120,000 تومان

تو قامت بلند تمنايي ‌اي درخت. همواره خفته است در آغوشت آسمان بالايي اي درخت دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار زيبايي اي درخت وقتي كه بادها در برگ‌هاي درهم تو لانه مي‌كنند وقتي كه بادها گيسوي سبزفام تو را شانه مي‌كنند غوغايي اي درخت.

گزينه اشعار طنزآميز عمران صلاحي

 • 110,000 تومان

چه درختاني شاخه‌هاشان در خاك ريشه‌هاشان افشان روي هوا و چه مرغاني بالشان رو به زمين پايشان رو به هوا من به ديدار بهار آمده‌ام با سلامي كه خداحافظي است.

گزينه اشعار گروس عبدالملكيان

 • 110,000 تومان

كدام پل در كجاي جهان شكسته است كه هيچ‌كس به خانه‌اش نمي‌رسد

گزينه اشعار محمدتقي شمس لنگرودي

 • 110,000 تومان

دلتنگي خوشه انگور سياه است لگدكوبش كن لگدكوبش كن بگذار ساعتي سربسته بماند مستت مي‌كند اندوه.

در اين شعر برف مي‌بارد (گزيده اشعار شيركو بي‌كس) مجموعه شعر

 • 85,000 تومان

آي ستم‌ديدگان آي بينوايان عشق شما برفي چهارفصل است مي‌بارد و قامت شعرم را سپيد مي‌كند پس من چگونه مي‌گذارم غبار رويش بنشيند...

لهجه آوريل در دست‌نوشته‌هاي اميلي (مجموعه شعر)

 • 75,000 تومان

دقت كن كبوتر سفيد! هر وقت به ساحل رسيدي دقت كن، خاموشي صخره‌ها نشان مي‌دهد ديگر از دست دريا كاري ساخته نيست كلمات عاشقانه را پس پلك‌هاي خيس خود پنهان كن.

دارتان

 • 25,000 تومان

تا به تلفظ عشق خو كني به جاي تو مي‌ايستم به جاي تو مي‌نشينم به جاي تو راه مي‌روم و به جاي تو مي‌ميرم.

در غبار برف 2 (2 جلدي) گالينگور

 • 247,500 تومان

سال را با اشك ورق زدم غبار برف بر اشيا نشست برگ‌هايي را فراموشي جويده است آتشي خفته بر هيزم شعله‌اي خفته در فانوس مردي خفته بر نيكمت واگني شكسته در آخرين ايستگاه جهان سال را با اشك ورق زدم همه‌ي فصل‌ها زمستان بود.

در غبار برف 1 (2 جلدي) گالينگور

 • 247,500 تومان

درخت را به نام برگ بهار را به نام گل ستاره را به نام نور كوه را به نام سنگ دل شكفته‌ي مرا به نام عشق عشق را به نام درد مرا به نام كوچكم صدا بزن.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1