فیلترها

توليد كننده


بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

طنز خارجي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

گرايش‌هاي هنر (1000 ايسم‌ها)

  • 90,000 تومان

مجموعه «... ايسم‌ها» درآمدي تاريخي بر مكاتب و جنبش‌هاي چندين شاخه از فعاليت‌هاي فرهنگي - هنري بشر است. در متن هر بخش ضمن معرفي و بررسي مكاتب و جنبش‌ها، افراد و آثار مهم و تاثيرگذار، مفاهيم و واژگان كليدي، دقيق و بدون حاشيه معرفي و تشريح شده است. كنار متن اصلي، علاوه بر معرفي منابع ضروري براي مطالعه بيشتر، مكاتب و جنبش‌هاي هم‌سو، مكمل و مخالف به منظور جستجوي جامع‌تر معرفي شده است.

سياست‌هاي پوشاك در دوره قاجار و پهلوي اول

  • 128,000 تومان

اين كتاب با نگاهي متمركز بر تاريخ معاصر، جريان تغيير الگوهاي پوشاك را از لابه‌لاي صدها متن وسند تاريخي بيرون كشيده و تصوير قابل شناختي از چگونگي وقوع آن مجسم مي‌كند. تحولات نظام پوشاك در اين كتاب، با در نظر گرفتن تغييرات در نظام‌هاي «ايدئولوژيك»، «طبقاتي»، و «فرهنگي» و «سياسي» مورد بررسي قرار گرفته است.

تاريخ تاريخ هنر در فرانسه

  • 75,000 تومان

اين كتاب با تلاش بسيار، سعي در ارائه تاريخي از منشا شكل‌گيري رشته تاريخ هنر در سال 1795 ميلادي، از بستر باستان‌شناسي تا اوايل قرن بيستم داشته است. پيوست‌هاي سودمند اين كتاب نيز، آرشيو كاملي از مدارس، معلمان و دوس تدريس‌شده را ارائه مي‌كند. بر اين اساس، مطالعه اين كتاب را براي دانش‌پژوهان مقاطع تحصيلات تكميلي رشته‌هاي هنري و معماري و همچنين مدرسان اين رشته‌ها پيشنهاد مي‌كنم.

هنر در گذر زمان (تاريخ كامل هنر جهان)

  • 300,000 تومان

هدف تاريخ هنر يعني موضوع اين كتاب عبارت است از شناخت و ارزيابي هنر، از هر زمان و مكاني كه آمده باشد و با هر دستي كه ساخته شده باشد. در خارج از عرصه فرهنگ، دو اصطلاح هنر و تاريخ اين چنين تنگاتنگ در كنار يكديگر قرار نمي‌گيرند. مردم غالبا تاريخ را سند و تفسير كارهاي گذشته (به ويژه سياسي) انسان، و هنر را به درستي چيزي موجود در برابر قواي بينايي و لامسه مي‌پندارند، كه البته رويدادهاي از ياد رفته و محو شده‌اي كه اجزاي تشكيل دهنده تاريخ به شمار مي‌روند چنين نيست. واقعيت اين است كه اثر هنري، به دليل مريي و ملموس بودنش، گونه‌اي رويداد پايداري كننده است. اين اثر در زمان و مكاني خاص و به دست اشخاصي خاص آفريده شده است، حتي اگر ما هميشه آگاهي درستي درباره زمان و مكان و آفريننده آن نداشته باشيم. اين اثر با آن‌كه آفريده‌اي متعلق به روزگاران سپري شده است، در زمان حال به حياتش ادامه مي‌دهد و تا مدت‌هاي طولاني پس از روزگار خويش باقي مي‌ماند.

هنر در گذر زمان

  • 295,000 تومان

هدف تاريخ هنر يعني موضوع اين كتاب عبارت است از شناخت و ارزيابي هنر، از هر زمان و مكاني كه آمده باشد و با هر دستي كه ساخته شده باشد. در خارج از عرصه فرهنگ، دو اصطلاح هنر و تاريخ اين چنين تنگاتنگ در كنار يكديگر قرار نمي‌گيرند. مردم غالبا تاريخ را سند و تفسير كارهاي گذشته (به ويژه سياسي) انسان، و هنر را به درستي چيزي موجود در برابر قواي بينايي و لامسه مي‌پندارند، كه البته رويدادهاي از ياد رفته و محو شده‌اي كه اجزاي تشكيل دهنده تاريخ به شمار مي‌روند چنين نيست. واقعيت اين است كه اثر هنري، به دليل مريي و ملموس بودنش، گونه‌اي رويداد پايداري كننده است. اين اثر در زمان و مكاني خاص و به دست اشخاصي خاص آفريده شده است، حتي اگر ما هميشه آگاهي درستي درباره زمان و مكان و آفريننده آن نداشته باشيم. اين اثر با آن‌كه آفريده‌اي متعلق به روزگاران سپري شده است، در زمان حال به حياتش ادامه مي‌دهد و تا مدت‌هاي طولاني پس از روزگار خويش باقي مي‌ماند.

خلاصه تاريخ هنر

  • 32,000 تومان

كتاب حاضر به شرحي موجز در زمينة تاريخ هنر و عرضة شماري از آثار هنري از تمدن‌هاي بزرگ باستاني تا اقوام كوچك و بوميان و جزيره‌نشينان گمنام پرداخته است، و نيز با الحاق واژگاني هنري و باارزش در دو بخش هنر ايران قبل از اسلام و پس از آن به خوانندگان فارسي زبان كمك شاياني كرده است.

صفحه‌ی 1