پيشنهاد‌هاي سرگرمي

تعداد تصاوير
  • 131,000 تومان
  • 330,000 تومان

بازي دانيتو زينگو 3401 (Danito)

  • 131,000 تومان

بازي دانيتو زينگو 3401 (Danito)

بازي شاهراه (هم‌قدم جاده‌ها)

  • 330,000 تومان

نقشه اين بازي براي خاورميانه. ايران سال 1340 ميباشد بعد از سالها جنگ و قطحي و كودتا اكنون وقت بازسازي خرابي هاست شما صاحبان گاراژهاي مسافرتي كارتان را خيلي خوب بلد هستيد آستين هايتان را بالا بزنيد و دوباره شهرهاي مختلف ايران و كشورهاي همسايه را با راه ها و ناوگان اتوبوس هاي خودتان به هم وصل كنيد و مسافران را به مقصد هاي دور و نزديكشان برسانيد طولاني ترين راه ها را بسازيد جاده ها را به انحصار اتوبوس هايتان درآوريد شهر ها و كشورهاي دور و نزديك را به هم وصل كنيد مسافران بلاتكليف را به مقصدشان برسانيد و برنده ي نبرد شاهراه باشيد.

صفحه 1