تازه‌هاي كتاب

تعداد تصاوير
 • 240,000 تومان
 • 85,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 60,000 تومان
 • 60,000 تومان
 • 38,000 تومان
 • 108,000 تومان
 • 80,000 تومان
 • 65,000 تومان
 • 68,000 تومان

زايش تابلو (فرانقاشي در آغاز دوران مدرن)

 • 240,000 تومان

زايش تابلو مقارن با آگاه شدن نقاشي از خودش به مثابه نقاشي و مقارن با زايش مفهوم «مدرن» هنرمند است. پديده آگاهي تابلو، ثمره مواجهه پرشور تصوير جديد با وضعيت و محدوديت‌هاي مختص به خودش است. كتاب زايش تابلو، كه تاكنون به چندين زبان ترجمه شده، از درخشان‌ترين آثاري است كه درك هنر سده هفدهم اروپا را اساسا تغيير داد و به مرجعي معتبر براي هنرپژوهان معاصر مبدل شد.

كابوس‌هاي خنده‌دار

 • 85,000 تومان

شب نشسته بوديم تو اتاقي كه محل زندگي رحيم و عمومراد بود. اسم پيرمرد را دم غروب از رحيم شنيدم. گفت: «عمومراد عمومه، داداش ناتني باباي خدابيامرزم. ننه كه نداشتم. ننه‌ام سر زاييدن من مرده بود. بابام هم كه مرد، ديگه بي‌كس‌و‌كار شدم. اومدم پيش عموم.» بعد گفت كه عمومراد كور مادرزاد است. گفت اول تو تهران كار مي‌كرده، ده‌دوازده سال پيش وقتي كه اين كاروان‌سرا رونقي داشته، آمده اين‌جا و مشغول شده، و تا الان كه كاروان‌سرا به اين روز افتاده، همين‌جا مانده. -تكه‌اي از كتاب-

فرهنگ‌نامه تصويري منسوجات

 • 240,000 تومان

غريبه‌اي در ساحل (1 جزيره)

 • 60,000 تومان

تصويري است از تاريخ متلاطم يك كشور آفريقايي روي جواني آرمان گرا كه در قيامي عليه ديكتاتوري پس از استقلال، قدرت را قبضه كرده دستگير شده و 25 سال را در زندان مي‌گذراند. او پس از آزادي سعي مي كند در جزيره اي غير مسكوني، خاطرات گذشته‌اش را فراموش كند كه با پناهجوي غريبه اي روبرو مي‌شود و ذهنش مانند امواج متلاطمي كه به ساحل مي خورد به تلاطم مي‌افتد. غريبه اي در ساحل رماني است جسورانه، وحشتناك، عميق و در عين حال ظلماني، نافذ و تكان دهنده، بازتابي از شكست آرمان گرايي و تداوم بي عدالتي و آوارگي انسان‌ها در دوران معاصر. به گفته منتقدين ادبي اين كتاب همان تاثير بيگانه كامو، گزارش يك مرگ پيش‌بيني شده ماركز يا در قلب تاريكي ژوزف كنراد را بر انسان مي گذارد. برخي نيز آن را قوي ترين رمان سال 2021 مي‌دانند. كتابي بدون زمان و مكان و در عين حال در هر زمان و مكان.

كشف فيلم كوتاه (تاريخ و سبك فيلم‌هاي كوتاه داستاني واقع‌نما)

 • 85,000 تومان

به عنوان قديمي‌ترين فرم تاريخ فيلم و يكي از برجسته‌ترين و پرمصرف‌ترين فرم‌هاي امروزين (چه در پلتفرم‌هاي رسانه‌اي قديم و چه جديد)، فيلم كوتاه داستاني واقع‌نما هم از منظر تاريخي و هم در دنياي معاصر واجد اهميت است. فلاندو در اين كتاب به بحث راجع به اهميت تاريخي فيلم كوتاه به‌طور كلي و تبيين و شناسايي خصايص و قرارداد‌هاي زيبايي‌شناختي و داستان‌گويي فيلم كوتاه داستاني واقع‌نما پرداخته.

روزهاي دشوار زندگي من

 • 60,000 تومان

جوآنما مستخدم لاغر بي‌اعصابي بود كه در وحشت مداومي از خطر هيپنوتيزم شدن به سر مي‌برد! البته ترسش بي‌اساس هم نبود! طفلكي كلا هيپنوتيزم سرخود بود. يك روز عصر در سالن تئاتر بي.اف. كيتز، وقتي روي صحنه بازيگر مرد را هيپنوتيزم مي‌كردند، جوآنما در جايگاه تماشاچي هيپنوتيزم شد و مثل بازيگر روي صحنه كه صداي مرغ درمي‌آورد قدقدكنان بين رديف صندلي‌هاي سالن نمايش، چهاردست‌وپا، راه افتاد.

برف تابستاني و 7 ثانيه سكوت عشق

 • 38,000 تومان

كتاب برف تابستاني و هفت ثانيه سكوت عشق يك داستان عاشقانه است. عاشقانه‌اي كه در مشهد رخ مي‌دهد و زماني طولاني را در بر مي‌گيرد. راوي در يك لحظه، مانند اكثر نمونه‌هاي تاريخ، عاشق دختري به نام فرشته مي‌شود. عشقي كه در كودكي و نوسالي جوانه مي‌زند و او را در خود غرق مي‌كند.

رمان مصور آخرين داستان (جمشيد طلوع) 1 و 2

 • 108,000 تومان

در ميان نخستين آفرينندگان، يزدان فره خود را به «جمشيد» ارزاني مي‌دارد، وي به جمشيد صنعت مي‌آموزد و از او مي‌خواهد تا مردمش را براي رسيدن ديو سرما «ملكوس» آماده كند، همچنين دستور مي‌دهد تا شهري بنا شود تا مخلوقاتش به نيكي گرد هم آيند و سرما را سپري كنند.

رمان مصور آخرين داستان (دوزخ ضحاك) برداشتي آزاد از اساطير كهن ايراني

 • 80,000 تومان

از آن زمان كه آفريدون ضحاك را در دل دماوند كوه به بند كشيد، قرن‌ها مي‌گذرد. ضحاك در تاريكي خويش فرو رفته و نفرت در بند بند وجودش ريشه دوانده، تا جايي كه به هيولايي ترسناك تبديل شده است. شوراي مغان كه قرن‌هاست عهده‌دار پاسداري از زندان ضحاك است، تصميم مي‌گيرد به تباهي ضحاك پايان دهد؛ پس ارداويراف به زندان نيابت از شوراي مغان راهي البرز مي‌شود.

رمان مصور آخرين داستان (ارشيا) 2

 • 80,000 تومان

ارشيا بعد از معامله با ساوول، ديو آشوب، محل اختفاي اهريمن را در اختيار تهمورث ديوبند مي‌گذارد. اما آتش نفرين ساوول گريبان‌گير مردمان مي‌شود و آن‌ها ارشيا را به جرم همدستي با ديوان از تهم‌جم مي‌رانند. ارشيا كه دانش فراوان از ساوول آموخته، تصميم مي‌گيرد تهم‌جم را ترك كرده و تهمورث ديوبند را بيابد، اما در مسير پر افت‌و‌خيز سفر، اهريمن را ملاقات مي‌كند و اين ملاقات بار ديگر زندگي او را دستخوش فراز و نشيب‌هاي ديگر مي‌كند.

رمان مصور آخرين داستان (ارشيا) 1

 • 65,000 تومان

تهمورث ديوبند به ياري مازيار مسيرياب، محل اختفاي ساوول (ديو آشوب) را مي‌‌يابد چرا كه با به بند كشيده شدن ساوول، ديو تسلط بر زمين‌ها، ملكوس (ديو سرما) از پيدا كردن محل ايل عاجز مانده و سرما و مرگ برچيده مي‌شود. اما با آمدن ساوول به تهم‌دير (ايل تهمورث) نحسي، پليدي و بيماري گسترش مي‌يابد. پس تهمورث تصميم مي‌گيرد به شكار اهريمن برود تا براي هميشه پليدي را از زمين برچيند.

رمان مصور آخرين داستان (جمشيد غروب) 1

 • 68,000 تومان

بعد از پيروزي بر ديو سرما (ملكوس)، جمشيد تصميم مي‌گيرد تا با متحد كردن قبايل مختلفي كه به جمكرد پناه آورده بودند، آغازگر جنگي بزرگ با هدف شكار ديوان و نابودي اهريمن باشد. اين جنگ برخلاف خواسته يزدان و از سوي ديگر پيمان‌شكني با ديوان اژگهن است. اما جمشيد كه پيروزي بر ملكوس و تسلط و چيرگي دوباره بر جمكرد را نتيجه خرد و توان خود مي‌پندارد، به اراده يزدان و پيمانش با ديوان اژگهن پشت كرده و سپاهي بزرگ را براي شكار ديوان و نابودي اهريمن مهيا مي‌كند.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه 1