تعداد تصاویر
 • 41,000 تومان
 • 41,000 تومان
 • 35,000 تومان
 • 22,000 تومان
 • 30,000 تومان
 • 25,000 تومان
 • 48,000 تومان
 • 22,000 تومان

نگاهي زيباشناسانه به اشعار اميرهوشنگ ابتهاج (ه الف سايه) همسايه با سايه

 • 82,500 تومان

اين دفتر كوششي است تحليلي، تطبيقي و زيباشناسانه بر مجموعه آثار «سايه» كه با مروري در مقاطع مختلف زندگي ادبي، فرهنگي و اجتماعي شاعر، به رشته تحرير درآمده است.

تجزيه و تحليل آثار گرافيك در ارتباط تصويري (مبادي مباحث كارشناسي طراحي گرافيك در ارتباط تصويري)

 • 35,000 تومان

تجزيه و تحليل آثار بصري زمينه‌هاي مشتركي در تمام رشته‌هاي هنرهاي تجسمي دارد، ولي در ارتباط تصويري ميزان ارتباط‌پذيري اثر با هدف يا موضوع تعيين‌شده، و توجه به شرايط عمومي مخاطب و رسانه مورد استفاده، بيش از ساير هنرها مورد توجه است. هدف اصلي از تجزيه و تحليل هر اثر از نظر بصري، نوشتن يا صحبت كردن درباره آن به شيوه‌اي است كه اثر بهتر فهميده شود. براي اين كار، ابتدا بايد اجزاي مختلف كار را جداگانه ديد. سپس ارتباط اين اجزا با يكديگر را توضيح داد. سرانجام، بر اساس آنچه مشاهده مي‌شود و با توجه به خصوصيت‌هاي فرهنگي، اجتماعي، قومي و پرهيز از بيان مفاهيم كلي مثل «خلاق»، «خوب»، «بد»، «زيبا»، «زشت» و...، بايد ميزان موفقيت آن اثر در ايجاد يك محيط بصري خاص براي انتقال انديشه و پيام سنجيده شود؛ زيرا هدف اصلي از ارائه تحليل، ديدن جايگاه آن در ارتباط تصويري است. در اين كتاب سعي شده است به مهم‌ترين مباحث مورد نياز تحليل آثار گرافيك در ارتباط تصويري پرداخته شود، تا دانشجويان رشته‌هاي ارتباط تصويري در مقاطع مختلف و نيز عمومي علاقه‌مندان بتوانند آن اثر را به طور واقع‌بينانه مورد تحليل قرار دهند و سپس آن را به صورت نوشته يا مقاله‌اي مستند در كلاس درس يا ساير محافل ارائه كنند.

طراحي نشانه (مبادي مباحث كارشناسي طراحي گرافيك در ارتباط تصويري)

 • 35,000 تومان

نشانه چيست؟ واژه «نشان» و «نشانه» به هر چيز محسوسي گفته مي‌شود كه ما را از وجود، يا احتمال وجود، حضور، واقعيت و حالت چيز ديگري مطلع مي‌كند. بخش مهمي از روابط انساني متكي بر نشانه‌هاست. در علوم انساني و ساير رشته‌هاي علمي نيز نشانه‌هاي تخصصي بسياري وجود دارند. اما... نشانه در ارتباط تصويري نه تنها مخاطبان را از وجود يا حضور موضوعي ديگر مطلع مي‌كند؛ بلكه مهم‌تر از آن، به موضوع شخصيت و هويت مي‌دهد. در اين كتاب به مباحث نظري و مفاهيم كلي درباره نشانه نپرداخته‌ايم، بلكه به شرايط و چگونگي ساخت و ساز نشانه در روند طراحي گرافيك توجه كرده‌ايم و اين كه يك نشانه در ارتباط تصويري بايد چه خصوصياتي داشته باشند، در طراحي آن بايد به چه چيزهايي توجه كنيم، و براي رسيدن به يك نشانه مناسب بايد طراحي آن از چه مراحلي بگذرد. با اين هدف، مباحث آموزشي كتاب را مثال‌ها و تمرين‌هايي مناسب براي طراحي نشانه در ارتباطات تصويري همراهي مي‌كنند.

اتولين و مدرسه آليس اسميت (اتولين 2)

 • 41,000 تومان

اتولين، دختري ماجراجوست كه با موجودي پشمالو به نام آقاي مانرو در يك آپارتمان كوچك اما در شهري بزرگ زندگي مي‌كند. در شهر اتفاقاتي افتاده است؛ سگ‌هاي كوچك و باارزش ناپديد مي‌شوند. آيا اتولين و آقاي مانرو مي‌توانند با يك نقشه خارق‌العاده دزدهاي جسور را دستگير كنند؟

گابو و مرسده خداحافظ (روايتي از واپسين‌ روزهاي عمر گابريل گارسيا ماركز و مرسده بارچا)

 • 30,000 تومان

كتاب گابو و مرسده، خداحافظ! تركيبي از خاطرات درخشان و گزارش‌هاي دلخراشي است كه جزئيات زندگي يكي از نوابغ دنياي ادبيات را روايت مي‌كند و تصويري افشاگرانه از خانواده‌اي را به دست مي‌دهد كه با رنج فقدان عزيزشان روبه‌رو هستند. در مركز اين روايت مردي قرار دارد كه حتي در آسيب‌پذيرترين وضع جسماني و زوال عقلش، شوخ‌طبعي خود را حفظ كرده است. گابو همزمان با آن‌كه غرق در محبت و توجه اطرافيانش است، با معضل حافظه‌اي كه از دست خواهد داد (و البته از دست داده) دست به گريبان است. او در اين مسير از همراهي هميشگي و صميمانه همسرش مرسده كه همواره تاثير شگرفي بر زندگي و كار او داشت بهره مي‌برد.

اتولين و گربه زرد (اتولين 1)

 • 41,000 تومان

اتولين، دختري ماجراجوست كه با موجودي پشمالو به نام آقاي مانرو در يك آپارتمان كوچك اما در شهري بزرگ زندگي مي‌كند. در شهر اتفاقاتي افتاده است؛ سگ‌هاي كوچك و باارزش ناپديد مي‌شوند. آيا اتولين و آقاي مانرو مي‌توانند با يك نقشه خارق‌العاده دزدهاي جسور را دستگير كنند؟

واقعه ايستگاه كرچي توفكا و خانه ماتريونا

 • 35,000 تومان

سولژنيتسين در اين دو داستان بلند، تصويري بي‌پرده از روابط سرد و خشك انسان‌ها در شوروي به خواننده عرضه مي‌كند و انتقادهاي غيرمستقيم ولي تندش از جامعه را در دل داستان مي‌گنجاند. در اين دو داستان انسان‌ها همان‌طور كه هستند ديده مي‌شوند؛ بي‌رحم، رياكار، حريص و البته با ظاهري شبيــه به همه انســان‌هاي ديگــر. سولژنيتســين، مانند ديگر نويسنــدگان بزرگ روس، با پايان‌بندي‌هاي تكان‌دهنده، جاي زخمِ داستان را تا هميشه در ذهن مخاطب باقي مي‌گذارد. «ما نمي‌تونيم به راهمون ادامه بديم چون... يازده روزه كه... گرسنه راه رفته‌ايم.» «چطور ممكنه؟» «پيش مي‌آد. خيلي ساده.» «كوپن جيره نداريد؟» «كاغذ رو كه نمي‌شه خورد.» «پس چرا هنوز زنده‌اي؟ چطور ممكنه؟» «اتفاقي زنده‌ام.»

مرگ پيش‌نوشته

 • 22,000 تومان

خانه‌اي كه اجاره كرده بودند نه آن‌چنان بزرگ و جادار بود، نه چشمگير و لوكس؛ اما در عوض كنار دريا بود. تنها منظره‌اي كه مي‌شد از تراس كوچكش ديد، رديف تيرهاي چراغ برق،جاده‌اي شني و درياي مديترانه خواب‌آلود و آرامي بود كه در يك هواي ابري، مانند آن روز، نمي‌شد از روپوش خاكستري آسمان تشخيص داد...

هيولا مينزي

 • 30,000 تومان

«واي! چه گوگولي‌مگولي است!» همه با ديدن مينزي همين را مي‌گويند، اما او ديگر نمي‌خواهد يك هيولاي بامزه باشد. مينزي عصباني مي‌شود، چشمانش را مي‌چرخاند و مي‌غرد، اما باز هم كسي از او نمي‌ترسد. خوش‌بختانه در مدرسه به هيولاهاي كوچك ياد مي‌دهند كه چه‌طور خطرناك باشند. در اولين روز مدرسه اتفاق عجيبي مي‌افتد و همه بچه‌ها به هم مي‌گويند كه بايد مراقب مينزي باشند، چون خطرناك‌ترين پاك‌كن جهان را دارد! و اين پاك‌كن وحشي آغاز بزرگ‌ترين آشفتگي در تاريخ مدرسه هيولاهاست.

رنج و شادماني (مجموعه شعر)

 • 25,000 تومان

تونل وحشت تاريخ (اينكاهاي باورنكردني)

 • 48,000 تومان

اينكاها چه كساني بودند؟ چگونه امپراتوري تشكيل دادند؟ درباره‌ي آداب و رسوم و زندگي روزمره در امپراتوري اينكاها چه مي‌داني؟ اينكاها قصرهاي طلايي بنا مي‌كردند و لاما پرورش مي‌دادند. در شهرها و روستاهايشان همه نقش و مسئوليت داشتند، حتي لاماها! اينكاها عقايد احمقانه و رفتارهاي حيرت‌انگيزي داشتند؛ از آزار و اذيت لاماها گرفته تا نوك‌تيزكردن كله‌هايشان! در قلمروي آن‌ها 12 ميليون نفر زندگي مي‌كردند، اما اين جمعيت از 250 اسپانيايي مهاجم و ميكروب‌هاي نامرئي شكست خورد! به تاريخ عجيب‌و‌غريب اينكاها خوش آمدي!

لطفا برداريد (مجموعه داستان)

 • 22,000 تومان

همه از سبك كردن بارشان مي‌گفتند - برداشتن تك‌تك دارايي‌هاي‌شان و مي‌پرسيدند كه آيا اين اسباب خوشحالي‌ام را فراهم مي‌كند؟ و اگر نه بايد از شرش خلاص مي‌شدند. همه اين كار را مي‌كردند و از خود مي‌پرسيدند خوشحال‌اند يا نه. وضعيت بي‌نهايت خطرناك به نظر كي‌رسيد. نگران دنيا شده بودم...

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه 1