تازه‌هاي رمان ايراني

تعداد تصاوير
 • 120,000 تومان
 • 69,000 تومان
 • 110,000 تومان
 • 79,000 تومان
 • 175,000 تومان
 • 123,000 تومان
 • 115,000 تومان
 • 60,000 تومان
 • 69,000 تومان
 • 309,000 تومان
 • 178,000 تومان
 • 370,000 تومان

شنگال واي بر من

 • 120,000 تومان

ببينيد، يك كشتي از جهت پرستگاه لالش به سوي شنگال مي‌آيد، مي‌رسد، ناخدا دست تكان مي‌دهد و با صداي بلند مردم اين سرزمين را صدا مي‌كند: من نوح هستم، خدا به من دستور داده است كه به شما بگويم من فريادرس همه‌ جانداران هستم، اگر نمي‌خواهيد، نسلتان از بين برود بيايد و سوار شويد.

روزهاي سخت ميكائيل

 • 69,000 تومان

هميشه كسي هست

 • 110,000 تومان

قصه، زندگي چند خانواده سنتي ايراني را در ميانه دهه‌هاي بيست و سي،روايت مي‌كند كه جامعه، گذار از گذشته به دنيا نيمه‌مدرن را در اوج وقايع تاريخي تكان‌دهنده دنياي آن روز تجربه مي‌كند. حكايت رويارويي مردمان در مواجهه با حاكماني كه براي استحكام پايه‌هاي قدرت خود دست‌يابي به هركاري را مجاز مي‌دانند. مردمي كه در تقابل مظاهر تمدن جديد و عبور از عادت‌هاي كهن در حال پوست‌اندازي‌اند. نوعي برخورد سنت و مدرنيته در سيطرۀ استبداد ذاتي نهادينه شده در جهان شرق و در فرجام شرح زندگاني سراسر رنج و روياي مردمي كه قرباني بي‌رحمي و شقاوت روزگار خويشند.

گورچين

 • 79,000 تومان

شهره احديت در گورچين با روبه‌روي هم قرار دادن گذشته و حال شخصيت‌هايش حسرت‌ها، پشيماني‌ها، غم‌ها و شادي‌هاي آن‌ها را مرور مي‌كند تا راز غم ته‌نشين شده در اكنون آن‌ها را دريابد. احساس‌هايي كه ماندگارند: احساس‌هاي در اغلب موارد نه‌چندان خوشايند كه گويي آدم‌هاي داستان هر چه تلاش كنند آن‌ها را بزدايند در نهايت لكه‌هاي درشتشان از زندگي آن‌ها پاك نخواهد شد. كتاب ماجراي زني را روايت مي‌كند كه در جواني با بارداري و زايش به چالش خورده‌ است؛ چالشي كه از آن عبور كرده ولي حالا در آستانه‌ پيري گويي باز هم اوضاع بحراني‌ست. زني گرفتار ملال كه براي رهايي از آن به گذشته چنگ مي‌زند. زني كه به بازخواني گذشته براي كشف رازهاي خانوادگي مي‌پردازد. اما مردها چگونه با بحران مواجه مي‌شوند؟ شايد راهكار ديگر براي خلاصي از آن داشته باشند: پرسه‌زني؛ پرسه‌زني در گذشته و حال…

جاي خالي‌ات

 • 175,000 تومان

درست مي‌گفت. دلهره داشتم. نگران بودم. كلي سوال در ذهنم رديف شده بود. لب‌هايم را با زبان تر كردم. قبل از اينكه شروع كنم، گفت: اول نگاهم كن. انگشت‌هايم را درهم قفل كردم و مردمك‌هايم را سمت چشمانش سراندم. تا به حال در جنگلي سرسبز گم شده‌ايد؟ من هر بار كه به چشمانش نگاه مي‌كردم در جنگل‌زار نگاهش گم مي‌شدم. نگاهش آن‌قدر بي‌غل‌وغش و زيبا بود كه خجالت و رو گرفتن ديگر معنايي نداشت.

روزگار سودابه

 • 123,000 تومان

دختر، زانوانيش را بغل كرد. سودابه كنار پنجره رفت و به برف‌هاي توي حياط نگاهي انداخت و آمرانه گفت:«برو لباس مشكي‌ات را بپوش. الان سياوش را مي‌آورند.» و به برف توي حياط نگاه كرد. «روزهاي برفي شبيه هم نيستند. بعضي روزها خاكستري، بعضي سفيد و گاهي همرنگ خاك‌اند...»

آمار دقيق مرده‌ها

 • 115,000 تومان

آيين نوروزي پيش از اين سه كتاب آب‌‌و‌هواي چند روز سال، دستگاه گوارش و زمين نرم را منتشر كرد كه از بهترين‌هاي ادبيات ايران در چند سال گذشته محسوب مي‌شوند. رمان حاضر اوج استراتژي روايي اوست. رمان از «دنا» آغاز مي‌شود. دانشجوي پزشكي بسيار خونسردي كه هيچ‌كدام از عمليات احياي بيمارانش موفق نبوده. او كه از دريچه‌ شر به جهان مي‌نگرد و داستان به شخصيت‌هاي ديگر، مخصوصا يك قاتل سال‌خورده، مي‌رسد و كم‌كم اين آدم‌ها به هم متصل مي‌شوند و منظومه‌اي مي‌سازند كه پر از ضربه‌هاي سنگين روايي و رخدادهاي همه‌جانبه است. واقعيت با بي‌رحمي فرود مي‌آيد و همين‌طور قصه. آمار دقيق مرده‌ها رماني است كه از روايت سقوط نمي‌هراسد.

توپ مرواري

 • 60,000 تومان

اي كه دنيا را خدا بهر وجودت آفريد تا كه تو در عرصه گيتي شوي گيتي مدار مردم و گاو و خر و اسب و شتر خلقت شدند تا نهي بر گرده‌شان بار و كشي از جمله كار

آداب ترك كردن تو

 • 69,000 تومان

بهار رفته. عماد وانمود مي‌كند غيب شدن بهار اهميتي ندارد. اما عمادِ بي‌بهار، موجودي طعنه‌زن و شيدا شده كه فقط براي رفيق صميمي‌اش، بهرام، قابل تحمل است. عماد و بهرام براي فروش يك كتاب خطي، در‌به‌در دنبال دلال و خريدار هستند اما قصد عماد از اين جستوجوي شهريِ پراتفاق، پيداكردن ردي از بهار است...

من دختر ابراهيم

 • 309,000 تومان

- دلم براي قديم تنگ شده؛ وقتي بچه بوديم و بي خيال بازي مي‌كرديم. - اما من دل‌تنگ اون روز‌ها نيستم. نگاهش كردم. با جديت نگاهش در صورتم چرخيد و صورتم را داغ كرد. - حس‌و‌حال اين روز‌ها رو بيشتر دوست دارم. اون وقتا فقط بايد چهارچشمي دو‌تا بچه تخس‌و‌شيطون رو مي‌پاييدم تا خراب‌كاري نكنند، اما حالا... مي‌ميرم براي مراقبت از خانمي كه روبه‌رومه.

قاب‌عكس خالي

 • 178,000 تومان

خالي بودن هم گاهي خوب است. حتي براي قاب عكس‌ها... هر آنچه كه باب ميل خود داري در آن نقش مي‌زني مثلا، همان لبخند سه نفره رويايي كه من هرگز نداشتم. به آن چه مي‌گفتند؟ فكر مي‌كنم خانواده مي‌نامنش. آرزوهاي من حالتان در قبرستان دلم خوب است؟ ناراحت نباشيد. خودم هم چندين سال است كه مدفون شده‌ام. شما تنها نيستيد؛ شما من را و من هم قاب عكس خالي جادويي‌ام را دارم. و تو اي قاب عكس خالي من تو هم ناراحت نباش چون من را داري. گاهي لبخند‌هاي گاه و بي گاه، و گاهي هم خيرگي‌هاي سرد و مطلق!

جاي پاي لب‌هاي تو

 • 370,000 تومان

جانم... تن و بدنم مي‌لرزد. به دنبال كلمات استغفار مي‌گردم و گويا گمشان كرده باشم حتي در ذهنم كنار هم چيده نمي‌شوند. ناي نفس كشيدن را از دست مي‌دهم و خيره در چشم‌هاي عسلي كه توان چشم گرفتن را هم از من گرفته‌اند زمزمه مي كنم؛ نكن با من...

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه 1