تعداد تصاویر
 • 85,000 تومان
 • 17,000 تومان
 • 48,000 تومان
 • 150,000 تومان
 • 175,000 تومان
 • 95,000 تومان
 • 73,000 تومان
 • 65,000 تومان
 • 85,000 تومان
 • 45,000 تومان
 • 42,000 تومان
 • 85,000 تومان

داستان مادري كه دختر پسرش شد

 • 85,000 تومان

ناگهان اسب‌ها در شب شيهه كشيدند.ميخ‌كوب سر جايم ايستادم، گوش‌هايم در باد. . شيهه به يك شيهه معمولي شباهت نداشت. صدايي بود نرم، دل‌نشين، به طرز عجيبي زنانه، كمي مانند يكي از اين ناله‌هاي دوردست جنگل‌هاي بروتاين زير باران تند بهاري؛ صدايي شفاف و به زحمت شنيدني كه گويا شما را به اسم صدا مي‌زند... سرم را برگردانم، هيچ‌كس پشت سرم نبود.

در بقا و زوال (داستان پريان در نظم حقوق كنوني)

 • 17,000 تومان

اواسط دهه هفتاد شمسي، مرد جواني در جستجوي چيزهاي مبهمي كه شنيده بود در هند پيدا مي‌شود به آن‌جا رفت. تا آن روز، به ترتيب كمي مثنوي خوانده بود و نيچه و قانون مدني. جدي‌ترين دريافت‌هاي بي‌واسطه‌اش از زندگي، حول و حوش چند سالي چرخيدن در حياط و راهروهاي سنگي دانشكده حقوق مي‌گذشت. همان‌جا كه در هجده سالگي به مدد هوش متوسط و توانايي‌اش در حفظيات به آن راه يافته بود...

حالا دقيقا نيمه‌شب است (روايتي در 3 طبقه)

 • 48,000 تومان

بيرون از حادثه ايستادن تضمين امنيت و سلامت نيست. ربطي به اين ندارد كه كجاي تاريخ ايستاده‌اي؛ حادثه كار خودش را مي ‌كند. چنگ مي‌اندازد و يقه‌ات را مي‌گيرد و سرت را مي‌كوبد به طاق. گيجي و گنگي سايه مي‌شود و تمام عمر دنبالت مي‌آيد. شهر به شهر و خيابان به خيابان و كوچه به كوچه هم‌پايت مي‌شود و آخر سر، ميان طبقات و راه‌پله ساختماني كه ردي و نشاني روي نقشه ندارد، همه‌ات را فتح مي‌كند. اين، روايت متقاطع سه داستان است كه آدم‌هاش از سه جاي تاريخ زخم خورده‌اند و هنوز هم صداي نفس‌هاشان از اين ساختمان مي‌آيد.

لبخند در بهشت

 • 150,000 تومان

در غروب آن روز خاص درست صد و بيست روز از رفتن علي مي‌گذشت و من آشفته‌حال بدون اين‌كه كوچك‌ترين خبري از او داشته باشم روي صندلي تاب‌دار ايوان پر از گل و گياه خانه پدريم تاب مي‌خوردم و در روياهاي بي‌پايانم غرق بودم كه پوران خدمتكار سراغم آمد و گفت: -شام حاضر است. بي‌ميل و بي‌رمق به زور از جا كنده شدم كه ناگهان صداي زنگ تلفن توجه‌ام را جلب كرد. غرغركنان به سمت گوي رفتم، در همين حين ازآيينه قدي با آن قاب طلاكوبش چهره مايوس و نااميد خودم را تماشا كردم و سري به تاسف تكان دادم، بعد از ماجراهاي ريز و درشت كه در دو كتاب لبخند پنهان و بهشت پنهان برايتان تعريف كردم خيلي لاغر و رنجور شده بودم....

بادها مسير ديگري دارند

 • 175,000 تومان

خودكار رو از رو ميز برمي‌دارم و كلمه‌ها رو به جمله تبديل مي‌كنم. جنگ باهاش. جنگ براي به دست آوردنش. جنگ براي راضي كردنش، براي نرم كردنش. جنگيدن براي اون چيزي كه حقمه. بجنگيم براي به دست آوردنش. مي‌جنگيم با خودش براي داشتنش. مي‌جنگم براي راضي كردنش. جنگ براي داشتن. جنگ براي... جنگ براي عاشق كردنش.

يكي مثل هيچ‌كس

 • 95,000 تومان

لبخندش كم‌كم جمع شد و تنها تبسمي زيبا به نمايش گذاشت. قدم‌هاي رفته را بازگشتم و خيره در نگاهش، دستم را روي دست‌هايش گذاشتم و ماگ دورنگي را كه حالا بيشتر از قبل دوستش داشتم، در ميان دستش فشردم. - اميرعلي تو يكي هستي كه مثل هيچ‌كس نيست. رنگ عشق را در چشم‌هايش ديدم! رنگي كه شبيه هيچ رنگي نبود. رنگي كه تنها با چشم دل ديده مي‌شد. بزاقش را فرو داد. - مطمئني؟ پلك‌هايم را براي تاييد، يك مرتبه روي هم گذاشتم. - مطمئنم.

مي‌نار

 • 73,000 تومان

زمانه با آرتوش ناسازگار است و او هم براي رسيدن به آرزويش راهي پرفراز و نشيب در پيش دارد. رازهاي ناگفته تاريخ معاضر چاشني اين رمان است. شور، شيرين، گس و مي‌خوش است. اناري كه در اين خم به مي روايت رسيده. مي‌نار داستاني است كه روسري زنان جنوبي را تا اصفهان و خرمشهر به هم پيوند مي‌دهد. ياقوت دانه‌هاي سرخ، نماد عشق و تراژدي مي‌شوند و جام خون‌رنگ ايثار و مقاومت را لبريز مي‌كنند. اينجاست كه بايد گفت: «گر مرد رهي درست پيمان باش!» محمداسماعيل حاجي‌عليان در اثر جديد خود، دفاع مقدس را مضنون كارش قرار داده است.

عزرائيل (كهنه سرباز 1)

 • 65,000 تومان

مرد ظاهر آرام و موجهي دارد. با آن كت و شلوار معمولي و خوش‌دوخت، با آن كيف سامسونت، با آن خودروي سواري، از هر كس بپرسي مي‌گويند كارمند بانك است. اما كسي مي‌داند پشت اين نقاب آرام و موقر چه كسي قرار دارد؟ واقعا او كيست؟ موش؟ گربه؟ يا عزرائيل؟ او كه سراسر ابهام است كليد فهميدن علت اين همه قتل و خونريزي است يا قفل آن؟ يا نكند چيزي فراتر از آن است؟ چه كسي زير شكنجه تاب مي‌آورد و چه كسي گناه قتل پنج نيروي سپاه قدس در دوحه قطر را به گردن مي‌گيرد؟ و سوالي كه از همه مهم‌تر است؛ حق با عليست؟ مجموعه عزرائيل به قلم نيما اكبر خاني رماني در سبك تريلر است كه با درون‌مايه امنيتي - جاسوسي‌اش نقبي به اتفاقات مختلفي كه طي چهل سال گذشته در ايران رخ داده است مي‌زند.

كي كجا و چگونه آقاي ايزدي ديوار صوتي را مي‌شكند

 • 85,000 تومان

كي، كجا و چگونه آقاي ايزدي ديوار صوتي را مي‌شكند؟ اولين رمان احسان فولادي‌فرد است. او در نخستين تجربه داستاني‌اش، يك روايت خواندني آفريده از روزگار مردي كه جهان ذهني و بيروني‌اش دوشقه شده است. آقاي ايزدي در شهري كوچك كارمند رده متوسط شهرداري است و با دخترش و مادر پير و زمين‌گيرش روزگار مي‌گذراند. همسرش مدتي است از دنيا رفته. روزي به دفتر شهردار فراخوانده مي‌شود و ماموريتي بر عهده‌اش مي‌گذارند: كشتن سگ‌هاي شهر كه تعدادشان بسيار زياد شده و عملا از كنترل خارج شده‌اند. سگ‌ها بايد بميرند چون قرار است در اين منطقه يك سرمايه‌گذاري حسابي انجام شود. اما، اگر سگ‌ها بميرند... احسان فولادي‌فرد با الهام از جهان پاروديك بهرام صادقي و استفاده از يك موقعيت راكد و قرار دادن مردي كه چيز چنداني در زندگي‌اش ندارد جز دهن‌كجي‌هاي ذهني‌اش به جهان، موقعيتي خطير مي‌آفريند. سگ‌ها بايد بميرند تا شهر امن و امان شود. رمان با زباني طنزآلود و شخصيت‌هاي فرعي تاثيرگذارش، مخاطب را دعوت مي‌كند به تماشاي يك دگرديسي... پوست انداختن و تماشاي مردي كه بايد بكشد...

سرواغوم

 • 45,000 تومان

بر من چنين واقع شد: زني كه تنش مانند رنگين‌كمان، هفت‌رنگ بود، به سوي بركه رفت. من كه به بركه نزديك شدم، آن زن آن‌جا بود. اما ناگهان ده‌ها پرنده، از بدن زن جدا شدند و از فراز سرم به سوي بيشه پرواز كردند. پرندگان در آرايشي در بركه بودند كه تصوير زني را تداعي مي‌كرد. اما زني در كار نبود، همين پرندگان بودند. تعدادي سبزه قبا، گنجشك سينه‌زرد، مرغ عشق، سينه‌سرخ، مينا و ... بودند كه به صورت زن، در بركه مي‌چرخيدند. من به آن طرف بركه رفتم و همان زن رنگين‌كمان را ديدم كه در پشت درختچه‌هاي كوتاه مي‌خراميد و مي‌رفت و گاهي صورتش رابرمي‌گرداند وبه من لبخند مي‌زد.

كافورپوش

 • 42,000 تومان

كافورپوش داستان گم شدن است. ماني رفعت مهندس جواني است كه خواهر دوقلويش را گم كرده. او براي يافتن خواهر گم‌شده‌اش وارد ماجراهايي مي‌شود كه نيمه ديگري از حقيقت هميشه در غبار مانده را بر او آشكار مي‌كند. حقايقي كه به زعم او همان اضطرابي است كه در نيمه ديگر وجودش شكل گرفته و هميشه با او همراه بوده. خواهر گم‌شده كجاست؟ كافورپوش خلاف دو اثر بعدتر عطايي، فضايي شاعرانه دارد و در عين حال وجوه نمادين در آن نقش مهم و موثري بازي مي‌كنند. قصه ناكامي، نارس بودن و البته دوشقه شدن قهرمان اصلي‌اش در كنار شخصيت‌هاي ديگري كه دچار سرگشتگي‌هاي خود هستند، فضايي ساخته تا رمان بتواند مخاطب را دچار پرسش‌هاي متعددي كند. عاليه عطايي از بيماري‌اي كه اين دوقلوها را به اين شكل به وجود آورده استعاره‌اي مهم مي‌سازد براي اين كه نشان دهد رنج چگونه مي‌تواند جسم و جان را به تصرف درآورد و اين كه آدم‌ها بسيار ساده‌تر از آن چه فكرش را مي‌كنيم گم مي‌شوند، مي‌روند و تبديل مي‌شوند به سايه...

اسرار آتنا

 • 85,000 تومان

صداي حركت چيزي لابلاي درختان مقابل، نگاهش را به آن سو كشيد. انگار سايه‌اي حركت مي‌كرد. سايه‌اي پنهان و دور از چشم سايرين. سر بلند كرد و بالاي ديوار نه چندان بلند باغ را نگاه كرد. تاريك بود، اما او مردي را ديد كه با چشماني مشمئز‌كننده و لبخندي حريص به او نگاه مي‌كرد. ميخ شده بود. درست جزئيات صورتش را نمي‌ديد اما لبخندش به راحتي قابل تشخيص بود. هراسي عجيب به وجودش چنگ انداخت. پلك زد. چندبار چشمانش را باز و بسته كرد. كسي روي ديوار نبود. قلبش تا دهانش بالا آمده بود.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه 1