آخرين نبرد (ماجراهاي نارنيا 7)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

موجودات با سكوتي ترسناك منتظر شنيدن خبرهاي بد تازه‌اي شدند كه بنا بود بر سرشان نازل شود. گروه كوچك كنار ديوار اسطبل هم نفس‌هايشان را در سينه حبس كردند. اين‌بار ديگر چه خبر تازه‌اي بود؟

قیمت محصول:

11,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: