آخر شاهنامه (جيبي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

از تهي سرشار جويبار لحظه‌ها جاري‌ست. چون سبوي تشنه كاندر خواب بيند آب، واندر آب بيند سنگ، دوستان و دشمنان را مي‌شناسم من. زندگي را دوست مي‌دارم، مرگ را دشمن. واي، اما با كه بايد گفت اين؟ من دوستي دارم كه به دشمن خواهم از او التجا بردن. جويبار لحظه‌هاي جاري.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: