آشنايي با نقد ادبي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تعداد زيادي از مباحث و مسايل عمده نقد ادبي از جمله بحث‌هاي مربوط به سنت‌‌ها، تاثير و نفود، و تقليد و ابداع را در ضمن مرور به تاريخ نقد ادبي بهتر مي‌توان درك كرد. شيوه‌هاي نقد اجتماعي، روانشناسي، اخلاقي و زيباشناسي را در رهگذار مسير تاريخ نقد و نقادي آسان‌تر مي‌توان تجربه كرد و نظريه‌هاي تازه‌تر را هم كه مخصوصا به وسيله مدعيان نوجوئي. مورد تاكيد بيش از حد معقول واقع شده است بهتر مي‌توان از جريان تحول تاريخي انديشه‌هاي انتقادي نتيجه گرفت يا ارزيابي نمود.

قیمت محصول:

110,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: