آقاي نويسنده و جنجال بر سر آپارتمان دولتي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

قسم مي‌خورم. مي‌بينم كه نزد شما آمدن بي‌فايده است. شما به من قول داديد كه مداخله مي‌كنيد. ولي حالا خودتان را كنار مي‌كشيد. وقتي قرار بود براي امضاي نامه يا براي چونكين مرا بازخواست كنيد، خيلي‌ها اينجا جمع مي‌شدند. كميسيون تشكيل مي‌شد، هيئت دبيران به شور مي‌نشست. حالا يك مورد كيفري تر و تميز پيش روي شماست. دو نفر از اعضاي سازمان شما با سوء استفاده از موقعيت خود، مي‌كوشند به يكديگر رشوه دهند. حالا هيئت دبيران كجاست؟ كميسيون‌ها چه شدند؟ چرا فرياد اي هوارتان بلند نمي‌شود؟

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: