آماده‌سازي هنرپيشه 1 (كار هنرپيشه روي خود در تئاتر) 3 جلدي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

قسمت اول و دوم كتاب استانيسلاوسكي، به نام كار هنرپيشه روي خود، وقف مسائل خود احساس‌گري صحنه‌اي هنرپيشه است كه براي ايجاد حالت خلاقيت و الهام هنرپيشگي در لحاظات اجراي نقش، به وجودآورنده زمينه مساعدي است. قسمت اول اين اثر به نام كار هنرپيشه روي خود در جريان خلاقيت تاثر جنبه دروني و رواني جريان خلاقيت را بررسي كرده و مسائل دروني خود احساس‌گري صحنه‌اي و عناصر مربوط به آن را بيان مي‌كند. از طرف ديگر، فصل‌هاي اوليه كتاب كه مطرح‌كننده اساس هنر صحنه‌اي و راه‌هاي مختلف برخورد با آن هستند، خود مقدمه‌اي بر تمام ‹‹سيستم›› به شمار مي‌آيند. در اين فصل‌ها به پيدايش تجربه‌هاي منفي تئاتري كه لبه تيز ‹‹سيستم›› متوجه آن‌هاست نيز اشاره شده است.

قیمت محصول:

106,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: