آمريكا (مفقودالاثر)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آمريكا در ذهن بسياري از آدم‌ها، سرزمين رويا و خيال است و يا سرزمين تحقق روياها. ذهن جوان آغشته به رويا و خيال است. اين جوان راهي آمريكا مي‌شود تا به آرزوهاي خود جامه عمل بپوشاند. اما آن‌چه اتفاق مي‌افتد آمريكاي كافكاست، نه آن آمريكاي خيالي، روياي خوش به كابوسي بدل مي‌شود.

قیمت محصول:

38,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: