آموزش و پرورش بازيگر در قرن بيستم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب آموزش و پرورش بازيگر در قرن بيستم مجموعه‌اي است از مقاله‌هاي مقدماتي در باب آنچه به احتمال قوي مهم‌ترين دستاورد در ساخت تئاتر مدرن غرب محسوب مي‌شود. آموزش و پرورش بازيگر در اروپا و آمريكاي شمالي پديده‌اي است قرن بيستمي، و به آنجا انجاميده است كه هم به مفهوم نقش بازيگر و هم به بناي آن، و در نتيجه به كل فرايند نمايشي، شكل داده است. گواه اهميت محوري پرورش بازيگر اين واقعيت است كه بسياري از نوآوران اين حوزه هم باني فنون آموزشي و پرورشي يگانه بوده‌اند و هم باني اجراهاي تئاتر دوران‌ساز قرن بيستم. اين كتاب به مطالعه برخي از اين فعالان اصلي و كليدي، اما بدون شك نه همه آن‌ها، مي‌پردازد.

قیمت محصول:

39,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: