آينه‌هاي ناگهان (گزيده شعرهاي 64 - 71)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

طلوع مي كند آن آفتاب مهماني ز سمت مشرق جغرافياي عرفاني دوباره پلك دلم مي‌پرد، نشانه چيست؟ شنيده‌ام كه مي‌آيد كسي به مهماني كسي كه سبزتر است از هزار بار بهار كسي، شگفت كسي، آن چنان كه مي‌داني

قیمت محصول:

22,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: