از اين لحاظ


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب تشكيل شده از مقدمه‌هايي كه نويسنده حاضر بر ترجمه‌هاي خود نوشته است. از آنجا كه اين نوشته‌ها در كتاب‌هاي مختلف پراكنده بود، به نظرم رسيد كه جمع كردن آنها در يك كتاب بي‌وجه نباشد. از ميان اين مقاله‌ها، مقدمه نمايش‌نامه آنتيگونه سوفوكلس و ضميمه‌هاي آن از مارتين هايدگر و زيگموند فرويد و مقدمه نمايش‌نامه خانه برناردا آلبا و ضميمه آن از فرانسيسكو گارسيا لوركا و فصل نويافته سرگذشت هكلبري فين يعني گرم كردن جيم نعش مرده را در شب تاريك، براي نخستين بار است كه در اين مجموعه منتشر مي‌شود.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: