اسرار هيولايي (نبرد با شياطين 6)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در غار كارشري ويل، تونلي باز شده است كه هيولاها دسته دسته از آن بيرون مي‌ريزند. براي مقابله با كشتار و خشونت اين موجودات شيطاني همه نيروها به ميدان آمده‌اند. حدود پانزده مريد از جمله كرنل، شارك و شارميلا به فرماندهي برانابوس در محل جمع مي‌شوند تا جلو اين هجوم بي‌امان را بگيرند. آنها مي‌دانند كه حتي اگر بتوانند تونل را مسدود كنند به زنده ماندن خودشان اميدي نيست.

قیمت محصول:

33,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: