اسطوره و سينما (كشف ساختار اسطوره‌اي در 50 فيلم فراموش نشدني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب حلقه‌اي است از زنجيره طولاني واكنش‌ها و پاسخ‌ها. اين زنجيره با واكنشي آغاز شد كه انسان‌هاي اوليه به محيط پيرامون خود، يعني دنياي ترسناك و شگفت انگيزي كه آن‌ها را احاطه كرده بود، نشان دادند. تمام داستان‌ها داراي عناصر ساختاري يا مراحل مشتركي هستند كه در تمام اسطوره‌ها، قصه‌هاي پريان، روياها و فيلم‌هاي سراسر جهان يافت مي‌شوند.

قیمت محصول:

75,000 تومان


نظرات شما: