اعترافات


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين يگانه تصويري است كه از انسان وجود دارد و به احتمال تا ابد همين يك تصوير وجود خواهد داشت. تصويري كه دقيقا از روي طبيعت كشيده شده و چهره راستين او را ترسيم كرده است. هر كه هستيد، اي كساني كه تقدير يا اعتماد من شما را حاكم بر سرنوشت اين دفتر كرده است، به خاطر شوربختي‌هايم، به خاطر احساسات و عواطفتان، و به نام نوع بشر از شما تمنا دارم كه اين اثر يگانه و سودمند را از ميان نبريد. اثري كه مي‌تواند در مطالعه احوال بشر، مطالعه‌اي كه بي گمان هنوز آغاز نشده است، به عنوان نخستين معيار مقايسه به كار رود و نيز تمنا دارم تنها يادگار با ارزشي را كه حرمت‌بخش خاطره من است و نمودار اخلاق و منش من و به دست دشمنانم تحريف نشده است، از بين نبريد و سرانجام، حتي اگر شما خود يكي از اين دشمنان سرسخت باشيد، ديگر به جسد خاكستر شده من دشمني مورزيد و بيداد و بي امان خود را تا زماني كه ديگر نه من و نه شما زنده نخواهيم بود، ادامه ندهيد بلكه بتوانيد دست كم يك بار شرافتمندانه نزد خود گواهي دهيد كه بزرگوار و مهربان بوده‌ايد، در جايي كه مي‌توانستيد بدخواه و انتقام‌جو باشيد: البته چنانچه بدي روا داشته در حق مردي كه هرگز مرتكب نشده و يا نخواسته است بشود، بتواند نام انتقام به خود بگيرد.

قیمت محصول:

125,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: