انگار گفته بودي ليلي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شب برام قصه سياوش را مي‌گفتي و من خوابم مي‌برد. اما قصه ليلي را نگفتي. قصه زندان را هم تعريف نكردي. مي‌ترسيدي تحمل نكنم؟ از اين يار هم‌بندت محمود هم چيزي نگفتي. تو نمي‌گفتي يا من اجازه نمي‌دادم بگويي؟ مستانه مي‌گفت آن‌قدر براي محمود از ليلي گفته بودي كه وقتي از زندان آزاد شده، پيش خانم جان برنگشته. يك راست رفته دنيال ليلي. براي من چرا نگفتي؟ شايد مي‌ترسيدي حسادت كنم و با ليلي تو در بيفتم؟ ولي علي، خودت قضاوت كن من آدم مطمئن تري بودم يا محمود براي از ليلي گفتن؟

قیمت محصول:

37,800 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: