بادها مسير ديگري دارند


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

خودكار رو از رو ميز برمي‌دارم و كلمه‌ها رو به جمله تبديل مي‌كنم. جنگ باهاش. جنگ براي به دست آوردنش. جنگ براي راضي كردنش، براي نرم كردنش. جنگيدن براي اون چيزي كه حقمه. بجنگيم براي به دست آوردنش. مي‌جنگيم با خودش براي داشتنش. مي‌جنگم براي راضي كردنش. جنگ براي داشتن. جنگ براي... جنگ براي عاشق كردنش.

175,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما