بازيگر و بدنش


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اهميت بدن در كار بازيگري بر هيچ يك از دست‌اندر كاران هنر تئاتر پوشيده نيست. حركت و بيان دو ركن اصلي بازيگري در روي صحنه به شمار مي‌آيند، و شكلي نيست كه بيش از هر چيز شرايط گوناگون بدن در دگرگون‌سازي و ايجاد تحول در اين دو ركن، نقش مستقيم دارد.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: