بازي‌گر حضور صحنه‌اي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بازي‌گر حضور صحنه‌اي كتابي است درباره حركات و سكنات بازي‌گر بر صحنه. ساده است: بدن را از جهات صحنه‌اي تعريف مي‌كند و اجزاي ظاهري آن را توضيح مي‌دهد، مكانيسم حركات و سكنات بازي‌گر بر صحنه را تشريح مي‌كند، و توصيه‌هايي گرچه گاه قديمي اما بي‌گمان لازم در مورد انواع اين حركات و سكنات ارائه مي‌دهد. در اين كتاب، شايد براي نخستين بار در ايران، نمونه‌هايي چند از انواع حركات و سكنات اندام‌ها و اجزاي مختلف بدن بازي‌گر، متناسب با سن و جنس نقش، به كمك تابلوها و تنديس‌هايي از نقاشان و پيكرتراشان جهان، عرضه شده است. مختصر اشاره‌اي به لزوم آشنايي بازي‌گر با كالبدشناسي و علائم بيماري‌هاي احتمالي نقش دارد، همچنين، بخش نسبتا مفصلي به تركيب‌بندي بصري صحنه مي‌پردازد و در واقع نقبي به مبحث كارگرداني مي‌زند.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: