بامداد خمار (شوميز)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آخر چرا؟ من كه نمي‌فهمم. خيلي عجيبه‌ها! يك دختر تحصيلكرده به سن و سال من هنوز نمي‌تواند براي زندگي خودش تصميم بگيرد؟ نبايد خودش مرد زندگي خودش را انتخاب كند؟

قیمت محصول:

99,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: