بانو در آينه


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شايد در اواسط ژانويه امسال بود كه براي اولين بار سر بلند كردم ولكه روي ديوار را ديدم. براي اين‌كه بتوانم تاريخش را مشخص كنم بايد آن‌چه راديدم به خاطر بياورم. شايد كودكي آن را ساخته باشد. لكه‌اي بود گرد و كوچك، سياه روي ديوار سفيد، كه بالاي پيش‌بخاري قرار داشت.

قیمت محصول:

37,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: