به اردوگاه وحشت خوش آمديد (دايره وحشت 11)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

غذا فوق‌العاده نيست. راهنماها رفتار عجيبي دارند و رييس اردوگاه، عمو ال، كمي ديوانه به نظر مي‌رسد. به هر حال بيلي مي‌تواند از عهده‌ي همه‌شان برآيد. اما بعد ناگهان همه اردويي‌هايش شروع به ناپديد شدن مي‌كنند. چه اتفاقي دارد مي‌افتد؟ چرا والدينش نامه‌هايش را پاسخ نمي‌دهند؟ پس از تاريك شدن هوا چه چيزي در كمين آن‌ها مي‌نشيند؟ اردوگاه شب‌هاي مهتابي به اردوگاه شب‌هاي پر كابوس تبديل مي‌شود! و ممكن است بيلي نفر بعدي باشد! ... آيا جرات داريد، با مكاني پر از ارواح. موميايي‌ها، خون آشام‌ها، و ديگر مخلوقات ترسناك روبرو شويد؟ شايد پس از يك بار ملاقات با آن‌ها ديگر هرگز برنگرديد! در دايره وحشت بعدي شبح در همسايگي شماست. وحشت در انتظار شماست ... بشتابيد....

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: