بوفالوي آمريكايي (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بوفالوي آمريكايي به سال 1975 نگاشته شد، سالي كه هنوز ديويد مامت جوان نامي آشنا در عرصه نمايش‌نامه‌نويسي آمريكا محسوب نمي‌شد، سالي پس از اين به پافشاري و پيگيري‌هاي خود مامت اين نمايش‌نامه بر روي صحنه آمد و پس از آن مامت ناگهان به شهرت و محبوبيت دست يافت. طي دو سال از 1975 تا 1977 بوفالوي آمريكايي و نويسنده آن: ديويد مامت، بزرگترين جوايز ادبي،‌ هنري و تئاتري آمريكا را كسب كردند!

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: