بيان بدني بازيگر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ترجمه يا تاليف كتاب‌هايي از اين دست براي جامعه تئاتر ايران به ويژه مراكز آموزش تئاتر و بازيگران ما بسيار ضروري است. اين ضرورت بيشتر از آن‌رو خود را نشان مي‌دهد كه تئاتر اكنون بيش از هر زمان ديگر نياز به تعريفي دست و تازه از خود دارد. از آن مهم‌تر، وقت آن رسيده است كه درباره بدن بازيگر و كار او تعريفي جامع و جديد ارائه شود كه هماهنگ با آخرين تجربيات و كشفيات امروز تئاتر دنيا باشد. چنانچه قرار است در امر تازه كردن فنون بازيگري قدمي برداشت شود، بي‌شك وجود كتاب‌هايي از اين نوع، كه مي‌كوشند ديدي علمي و تحليلي از بيان بدني ارائه دهند از نخستين اقدامات آموزشي خواهد بود. ويژگي ديگر اين كتاب، كه اهميت آن بر اهل فن پوشيده نيست، آوردن مباني نظري در كنار تمرين‌هاي عملي است، كه از نقطه نظر متدولوژيك از جامعيت و علمي بودن كتاب حكايت دارد. علاوه بر اين به جز راهنمايي‌هاي عملي و تمرينات متنوع، بينش كاملي نيز از بدن عرضه كرده است كه نه تنها داراي بعد تحليل روان‌شناسي بلكه تربيتي است.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: