بينش كارگردان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بينش كارگردان: يك متن عملي و پويا است كه هم‌زمان روي هنر تحليل و حل مشكل تمركز مي‌كند. اين كتاب به دانشجويان كمك مي‌كند تا به يك نظم روش‌شناسي گام به گام، از تحليل نمايشنامه تا اجرا دست يابند. تمركز عملي: اين كتاب، عقايد انتزاعي كارگرداني را با روش‌هاي منسجم به منظور آمادگي براي اجرا، آزمون گزينش و تمرين‌ها را به طور استادانه تركيب مي‌كند. طرح‌هاي جامع: اين طرح‌ها شامل موضوعات مهم همچون تحليل عميق نمايش، مسؤوليت‌ها و اخلاق كارگرداني، تكنيك‌هاي هدايت، چگونگي كار با بازيگران است. تمرين‌ها: تمرين‌هاي پايان هر فصل به دانشجويان كمك مي‌كند تا آنچه را خوانده‌اند، درك و در هنر كارگرداني به طور عملي از آن استفاده كنند. نقل‌قول‌ها و عكس‌ها: افكار كارگردانان، بازيگران و نويسندگان نامي در سراسر كتاب نمايان است و انگيزه، بينش و فرانگري آنان را نشان مي‌دهد. به علاوه، شكل‌ها و دياگرام‌ها، نمونه‌هاي پويا و مؤثري از مفاهيم را به دست مي‌دهد.

قیمت محصول:

99,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: