بگو پنير و بمير (دايره وحشت 5)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هر قطعه عكس داستاني را بازگو مي‌كند... گرگ دوربيني قديمي پيدا مي‌كند. او تصور مي‌كند كه دوربين خراب است. عكس‌هايي كه با آن دوربين مي‌اندازد. با عكس‌هاي معمولي تفاوت دارند. انگار دوربين باعث مي‌شود كه اتفاقات بدي در آينده بيفتد. شري او را مجبور مي‌كند كه روز تولدش از او عكس بياندازد. وقتي كه عكس ظاهر مي‌شود، شري در عكس وجود ندارد. شري چه اتفاقي در پيش رو دارد؟...

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: