تئاتر مردم ستم‌ديده


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در ابتدا، تئاتر آواي شادخواري بوده است: مردمي آزاده كه در فضاي باز آواز مي‌خواندند، در كارناوال‌ها، در جشن‌ها. بعد طبقات حاكم تئاتر را در اختيار گرفتند و سد‌هايي بر سر راه آن به وجود آوردند. نخست مردم را از يكديگر جدا كردند و بدين‌سان بازيگر و تماشاگر به وجود آمد، يعني كساني عمل مي‌كردند و ديگران تنها نظاره‌گر بودند. جشن‌ تمام شد! سپس بازيگران را از يكديگر جدا كردند و در ميان بازيگر نقش اول و همسرايان (توده مردم) تمايز به وجود آمد و از آن هنگام بود كه تلقين‌هاي تحميلي آغاز شد. مردم ستمديده خود را رها مي‌سازند، دوباره‌ تئاتر را فتح مي كنند. بايد ديوارها را خراب كرد. اول تماشاگر بازي را شروع مي‌كند: تئاتر نامرئي، تئاتر شورايي، تئاتر ـ مجسمه... هر انساني به تنهايي يك تئاتر كوچك است، به ديگر سخن، او تمامي نقش‌ها را ايفا مي‌كند و تمامي كار‌ها را انجام مي‌دهد. تئاتر مردم ستمديده بر همين انديشه‌ي ساده و مقدماتي استوار است، تئاتري كه ما همگي در آن حضور داريم، حال چه آموزش تئاتر ديده باشيم و چه نديده باشيم.

قیمت محصول:

46,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: