تاراج‌نامه (ذيل جهان‌گشا) نمايش‌نامه


:ویژگی‌های محصول


شرح:

صحنه ياران با بيرق‌هايي پشت و رو دو رونگ كه همه گونه خط‌هاي نخوان و نشانه‌هاي غريب بر آنهاست، هر يكي با چوبدست‌هايي پر گره يا تيغ‌بسته، و لوله كنان در هم افتاده‌اند و به يكديگر مي‌كوبند و مي‌پيچند و غوغاي جنگ بيرون مي‌آورند، به خاك مي‌افتند و برمي‌خيزند و مي‌جهند و از نردبان‌هايي بالا و پايين مي‌روند. شيون و غريو آميخته به بانگ كرنا و چوبك و نفير. گذشتن چندين و چند بيرق‌هاي آتشين

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: