تاريكي همچون رويا (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هميشه همين‌طور به ياد مي‌آرمش. وقتي پير شدم همين‌طور بهش فكر مي‌كنم. مردي كه بعد از هفت سال مثل قصه‌هاي پريان برمي‌گرده. تنها مردي كه در تموم زندگيم مايوسم نكرد و بهم خيانت نكرد. تنها كسي كه اون‌قدر دوستم داشت كه بدون هيچ سوالي دنبالم اومد. گم‌شده، توي جنگل تاريك جادويي. اون مال منه. براي هميشه.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: