تربيت احساسات (گالينگور)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر نمونه كامل اثري است كه چندگونگي و انقطاع و آشوب رمان مدرن را به نمايش مي‌گذارد و در آن از ساختار هرمي رمان كلاسيك خبري نيست. با ابن همه، تربيت احساسات همواره اثري عاطفي و شخصي تلقي شده كه درآن مضمون احساسات با شرح رويدادهاي تاريخي در هم مي‌آميزد، كتابي كه در وصف اميد باختگي‌ها و دلسردي‌هايي فردي و نيز در توضيح ياس و انحطاطي اجتماعي در پي زوال توهم‌هايي كه انگيزه تكان‌هاي انقلابي بود.

قیمت محصول:

152,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: