ترس و نكبت رايش سوم (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

«ترس و نكبت رايش سوم» شامل بيست و چهار نمايش‌نامه يك پرده‌ايست،‌ كه برتولت برشت آن را ميان سال‌هاي 1935 تا 1939 در مهاجرت نوشته است و چندتائي از آن را براي اولين بار، خود در سال 1937 در پاريس بر روي صحنه آورده است. زماني كه برشت اين «يك پرده» ‌اي‌ها را مي‌نوشت هنوز آنچه بايد ترس و نكبتي كه حكومت خودكامگان و جنايت‌كاران براي ملت آلمان به ارمغان آورده بود،‌ براي اين ملت و ساير ملت‌هاي جهان، شناخته شده نبود.

قیمت محصول:

29,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: