تشخيص (تجربه‌هاي كوتاه 30)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آيا بيماري كه امشب مرده بود، او هم وارد صحنه، وارد بازي شده بود؟ آيا در وجود او هم اين قابليت بود كه به‌طور مستقل امواجي نظير امواجي كه از وجود بيمار پيشين‌‌ام ساطع مي‌شد ساطع كند؟ يا محروميت ساليان متمادي من از نشئه‌ي عاطفي بود كه راه مي‌گشود و در استيصال‌اش، با توسل به توهمات، از «عقل محيطي» مي‌‌گذشت و...؟ و راز آن گرمائي كه در تن‌‌ام دويد چه بود؟ مي‌توانست نشانه‌ئي از امكان برگشت به زندگي دوباره باشد؟

قیمت محصول:

3,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: