تصادف قطار پنج و بيست و پنج دقيقه (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

خانم هاكينز: خب، من كه تا بابات پاشو نذاره تو اين خونه دس به كار شام پختن نمي‌شم. ميني: (هنوز به پنجره خيره شده، آهسته) آقاي كاكرن دم دره... سر يه چيزي بحث‌شون شده. خانم هاكينز: خب مسلمه كه اون با پنج و بيست و پنج دقيقه اومده.

قیمت محصول:

7,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: