تقسيم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب يك رمان است. در سال‌هاي اوج‌گيري فاشيسم در ايتاليا، يك كارمند سادة دارايي، متعلق به يك خانوادة سنتي در شهري كوچك، بعد از مرگش به دليل يك سوء تفاهم يا شوخي به يك اسطورة ميهني تبديل مي‌شود، الگويي كه همه از او اقتباس مي‌كنند و مي‌خواهند مانند او بعد از مرگشان با پيراهن سياه حزب فاشيست به خاك سپرده شوند. اما اين اسطوره ميهني، در چارديواري خانه‌اش زندگي‌اي هم داشته است كه در داخل خانه هم او را به اسطورة ديگري تبديل مي‌كند.

قیمت محصول:

42,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: