تكنيك عكاسي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در يادداشتي بر چاپ چهارم كتاب اشاره كرده بودم با آنكه حدود ده سال از ترجمه كتاب حاضر مي‌گذرد و با وجود انتشار كتب متعدد در زمينه عكاسي اقدام ناشر براي تجديد چاپ كتاب مي‌تواند نه تنها نشانه رشد عكاسي در جامعه ما بلكه گواه آن باشد كه تكنيك عكاسي جاي خود را به عنوان اثري به پايه حفظ كرده است. اينك در آستانه انتشار چاپ نهم كتاب مي‌بينم كه بر اين اشاره نمي‌توانم چيزي اضافه كنم. گقته بودم گرچه ابزار كار و مواد اوليه تغيير كرده‌اند و باز هم تغيير خواهند كرد اما مباحث مهمي چون ديدن از دريچه دوربين، كيفيت و رنگ و نود، نورپردازي چاپ خلاق عكس و ... كه در اين كتاب مطرح شده‌اند و به عكاسي به معناي يك شيوه بيان هنري مربوط مي‌شود، همچنان اعتبار خود را حفظ كرده است.

قیمت محصول:

12,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: