تماشاچي محكوم به اعدام (نمايش‌نامه در 2 پرده)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

داستان نمايش، در يك دادگاه جريان دارد و قرار است در يك دادرسي، شخصي به عنوان جنايتكار محاكمه شود. جرم و اتهام متهم شخصي نيست و در تمام طول نمايش قاضي، دادستان شاهدهاي متعدد، و حتي وكيل‌مدافع سعي در اثبات جرم و اتهام وي دارند. اما متهم حتي يك كلمه نيز سخن نمي‌گويد و هيچ‌يك از صحبت‌هاي مسئولان دادگاه را رد يا تاييد نمي‌كند. اين رفتار او همگي را به مرز جنون مي‌رساند و سرانجام آن‌ها به متهم كردن يك‌ديگر مي‌پردازند. در ادامه، تمام مردم شهر كه در جريان محاكمه و اتفاق‌هاي پس از آن قرار گرفته‌اند، جلوي در دادگاه تجمع كرده و سعي در كمك به روند محاكمه دارند و در پي آن افراد مختلف را شناسايي كرده و به بازجويي از يك‌ديگر مي‌پردازند و هياهويي عجيب برپا مي‌دارند. نمايش‌نام? حاضر با حضور قاضي، وكيل مدافع، دادستان، منشي دادگاه، نه شاهد، يك گروهبان، چند سرباز، و چندين سر قابل اجراست.

قیمت محصول:

16,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: