تمثيلات


:ویژگی‌های محصول


شرح:

پوزيدون پشت ميز كارش نشسته بود و حساب كتاب مي‌كرد. اداره كل آب‌هاي جهان كاري بود كه تمامي نداشت. مي‌توانست از نيروي كمكي استفاده كند اما چون سمتش را خيلي جدي مي‌گرفت، دوباره مي‌نشست و همه چيز را از اول تا آخر حساب مي‌كرد.

قیمت محصول:

21,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: