تهران كوچه اشباح (خون‌آشام 1)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كيف سياه‌رنگ را گذاشت روي زانويم. بعي بي آنكه نگاهم كند، گفت اتفاق وحشتناكي برايش افتاده است. گفت همه‌اش توي همين كيف است و از ماشين پياده شد. هنوز در را نبسته بود كه سرم را خم كردم و گفتم: مي‌تونم اسم تونو بپرسم؟ سرش را خم كرد و خيلي آهسته گفت: دراكولا.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: