توتاليتاريسم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر، معروف‌ترين كتاب هانا آرنت در حوزة جامعه‌شناسي سياسي است. وي در اين كتاب در صدد تبيين ساختار دو حكومت نازيسم و استالينيسم و شيوه‌هاي برخورد آنها با توده‌هاست. آن‌وقت براي اين كه متني مستند و متقن به مخاطب ارائه دهد، تمامي اسناد به جاي مانده از آن دوران را بررسي كرده و تحليل عميق از چگونگي عملكرد حكومت‌هاي توتاليتر به دست داده است.

قیمت محصول:

72,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: