جامعه‌شناسي هنر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

جامعه‌شناسي هنر دانشي ميان رشته‌اي است كه با تاريخ فرهنگي، زيبايي‌شناسي، تاريخ هنر، انسان‌شناسي، روانشناسي اجتماعي، جامعه‌شناسي انتقادي،... مرزهاي مشترك و نامشخص دارد. اين كتاب، نخستين درس‌نامه جامعه‌شناسي هنر به زبان فارسي است كه درون‌مايه آن را نه هنر و جامعه، نه هنر در جامعه، بلكه هنر به مثابه جامعه تشكيل مي‌دهد.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: