جام جهاني در جواديه (رقعي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آلكس‌هيوارد، فرزند سفير كانادا در تهران است. سياوش، يكي از بچه‌هاي محله جواديه كه دست برقضا، زبان ‌انگليسي‌اش خوب است، به آلكس فارسي ياد مي‌دهد. آلكس، ماجراي يك دوره مسابقه فوتبال را در جواديه از زبان سياوش مي‌شنود و يك تيم از بچه‌هاي كانادايي را براي مسابقه معرفي مي‌كند؛ اما كار به همين جا ختم نمي‌شود... تيم‌هايي از كشورهاي ديگر هم از راه مي‌رسند؛ اسپانيا، ايتاليا، ژاپن، چين، سوئيس، آرژانتين، برزيل و... از عرب‌هاي كوچه مروي و بچه‌هاي كارگر افغاني هم تيم‌هايي معرفي مي‌شوند و بتدريج يك جام جهاني كوچك در جواديه پا مي‌گيرد...

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: