جشن تولد و تك‌گويي (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شايد بتوان ارتباط هارولد پينتر با دنياي تئاتر را از پاسخ او به نامة خانم كه از ناتواني‌اش در درك مفاهيم ‌نمايش‌نامة جشن تولد نگران بوده است، دريافت. خواننده مي‌نويسد: آقاي عزيز، بنده بسيار ممنون خواهم بود اگر كه جنابعالي لطف نموده و منظور خود را از نمايش‌نامة جشن تولد روشن فرماييد. نكاتي وجود دارند كه من از درك آن‌ها عاجزم: 1) آن دو مرد كه هستند؟ 2) استنلي از كجا آمده است؟ 3) آيا افراد نمايش‌نامه آدم‌هايي عادي هستند؟ لطفا مد نظر داشته باشيد، كه در صورت عدم پاسخ شما به اين سؤالات، من از درك كامل نمايش‌نامة شما عاجز خواهم بود. و پينتر پاسخ مي‌دهد: خانم عزيز، بنده بسيار ممنون خواهم بود اگر كه سركار لطف نموده و منظور خود را از نامة ارسالي روشن فرماييد. نكاتي وجود دارند كه من از درك آن‌ها عاجزم: 1) شما كي هستيد؟ 2) از كجا آمده‌ايد؟ 3) آيا شما آدمي عادي هستيد؟ لطفا مد نظر داشته باشيد، كه در صورت عدم پاسخ شما به اين سؤالات، من از درك كامل نامة شما عاجز خواهم بود.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: