جنايت سازمان‌يافته (مجموعه داستان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

سال گذشته، جنايت سازمان‌يافته مستقيما مسئول بيش از صد قتل بوده و با قرض دادن يا كرايه ماشين به قاتلان يا نگه داشتن كت آن‌ها، به شكل غير مستقيم در صدها قتل ديگر مشاركت داشته، فعاليت‌هاي غير قانوني ديگري كه اعضاي كوزانوسترا در آن شركت داشته‌اند شامل قمار، مواد مخدر، فحشا، هواپيما‌ربايي، نزول‌خواري، و انتقال يك ماهي سفيد بزرگ از مرز ايالتي براي مقاصد غير اخلاقي‌ست.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: