جنس ضعيف (گزارشي از وضعيت زنان جهان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بعد چرخيدن دور دنيا باز به همون جاي اول برگشته بودم. تو اين مسافرت جز چرخيدن يه نواخت تمام زنا دور يه محور بدبختي احمقانه چيزي به چشمم نخورده بود و به اين نتيجه تلخ رسيده بودم كه هيچ كدوم از زنا نتونسته بودن اون جوري كه بايد راه خوشبختي واقعي رو از بي‌راهه‌ها تشخيص بدن.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: